Vil fremskynde åpninga av fire nye demensplasser

– Kommunen er inne i en meget vanskelig periode på omsorgssida

Kommunen vil ha de seks demensplassene ved Håløygtunet i drift fra 1. mai, i stedet for 1. september som planlagt.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen på befaring på Håløygtunet i 2015.   Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Prosessen rundt demensplassene på Håløygtunet har vært lang og smertefull for mange. Seks av 13 demensplasser ble lagt ned i 2015, mens to ble gjenåpnet i leiligheter ved Lamarktunet.

Planen var å pusse opp, deretter rehabilitere, før neste vedtak sier bygge ut, Lamarktunet. Prosjektet har vært på to anbudsrunder, men prisen på prosjektet, som Rojo arkitekter vant anbudet på, viser seg å bli høyere enn forventet.


Demensplasser på Håløygtunet i Sortland:

Vedtok å legge rehabilitering på is - utreder nybygg

Administrasjonen mener den planlagte utvidelsen av Håløygtunet vil gjøre det vanskelig med ytterligere utbygging. De vil derfor utsette utvidelsen av demensplassene. Nå skal det utredes nybygg.

Politikerne utsatte derfor like før jul utvidelsesplanene på vent. Politikerne vedtok å etablere seks nye plasser fra 1. september i år

Prekært behov

Nå er imidlertid behovet for demensplassene så prekær at rådmannen ønsker å fremskynde denne datoen. De to plassene ved Lamarktunet som ble gjenåpnet i 2015 er fortsatt i drift, og er medregnet i disse seks plassene. Det er derfor snakk om en økning på fire plasser, netto.

– Det tas forbehold om at det er praktisk mulig å få dette til, heter det i sakspapirene til formannskapet, der politikerne skal avgjøre dette torsdag.

De fire plassene skal opprettes i avlastingsboligen ved Håløgtunet, som står tom i dag.

Økt behov

Ut over vinteren 2017 har behovet for sykehjemsplasser for personer med demens økt.

– Situasjonen i midten av mars måned er at det på 18 korttidsplasser ligger 14 pasienter som har fått vedtak om langtidsplass. Sju av disse har behov for plass tilpasset for personer med demens, heter det i sakspapirene.

I tillegg viser en rapport fra kommunens demensteam at det i dag er åtte personer som bor hjemme, men som har snarlig behov for plass i demensavdeling, i alle fall som avlasting. Ytterligere tre yngre personer har behov for større omsorgsnivå enn de har i dag.

– Samlet sett representerer dette et uvanlig stort gap mellom tilgjengelige institusjonsplasser og dokumentert behov.

Kostbare overliggere

«Overliggere» på sykehuset har vært et stort problem for kommunen de siste to årene, da det er svært kostbart for kommunen, samt belastende for sykehuset.

I januar og februar i år hadde Sortland 17 døgn med utskrivningsklare pasienter på sykehuset.

– Årsakene til utfordringene er ikke enkel å forklare. Befolkningen lever lenger og overlever sykdommer som tidligere medførte tidlig død. Dette har som konsekvens at flere «rekker» å utvikle demens.

Prisen for fremskyndet åpning er beregnet til 1,3 millioner kroner.

– Personer med demens som ikke får et rett tilbud i tide har det ikke bra. I tillegg er det slik at for senttilbud rammer de pårørende i stor grad. Derfor anses en framskyndet åpning av 6 nye plasser vedHåløygtunet som et godttiltak i folkehelsesammenheng, heter det i sakspapirene.