Gjenåpner fire plasser på Håløygtunet

Politikerne vil løse det prekære behovet for demensplasser i Sortland ved å fremskynde åpningen av fire plasser på Håløygtunet fra 1. mai.
Sortland

Behovet for demensplasser så prekær nå i vinter at rådmannen ønsker å fremskynde denne planlagte datoen for gjenåpning av plassene ved Lamarktunet, som opprinnelig var tenkt åpnet 1. september i år.


Vil fremskynde åpninga av fire nye demensplasser

– Kommunen er inne i en meget vanskelig periode på omsorgssida

Kommunen vil ha de seks demensplassene ved Håløygtunet i drift fra 1. mai, i stedet for 1. september som planlagt.

Politikerne vedtok torsdag å fremskynde åpningen av fire plasser til 1. mai.

De to plassene ved Lamarktunet som ble gjenåpnet i 2015 er fortsatt i drift, og er medregnet i disse seks plassene. Det er derfor snakk om en økning på fire plasser, netto.

– Det tas forbehold om at det er praktisk mulig å få dette til, heter det i sakspapirene til formannskapet.

De fire plassene skal opprettes i avlastingsboligen ved Håløgtunet, som står tom i dag.

Kostbare overliggere

«Overliggere» på sykehuset har vært et stort problem for kommunen de siste to årene, da det er svært kostbart for kommunen, samt belastende for sykehuset. Hver pasient koster 4.505 kroner per natt for kommunen.

– De økonomiske forholdene er jo viktig, rådmannen har et budsjett å forholde seg til. Vært vår intensjon at når de seks plassene kan åpnes på avlastingsboligen, skal de to plassene i leiligheten legges ned. Vi trenger personellet for å drifte de plassene. Det er ikke noen god løsning å ha de to plassene på Lamarktunet. Fire plasser i to leiligheter vil koste 3,9 millioner i løpet av et år, sa enhetsleder Ulla Schultz i formannskapet.

– Gammelfløya er et alternativ

Schultz påpekte at det vil være behov for ytterligere utvidelse av plasser. Den demografiske utviklinga viser at Sortland vil ha behov for 45 plasser i løpet av de nærmeste årene. Hun pekte på Gammelfløya på Håløygtunet, der de sju plassene ble nedlagt i 2015 på grunn av dårlig standard.

– Det er ikke bare Rødt som trekker frem Gammelfløya. Jeg ser situasjonen som mer og mer akutt, og da kan vi stille spørsmål ved om en del av de formene vi bruker i dag er dårligere enn å ta fløya i bruk, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Rådmann Randi Gregersen presiserte at forslaget politikerne fikk på bordet er for å løse et akutt problem.

– Vi skal gjøre nye vurderinger for demensplassene, og om vi ser et videre behov, kommer vi tilbake til formannskapet, sa hun.

– Er ikke overrasket

Prosessen rundt demensplassene på Håløygtunet har vært lang og smertefull for mange. Sju av 13 demensplasser ble lagt ned av Høyre og Fremskrittspartiet i 2015, mens to ble gjenåpnet i leiligheter ved Lamarktunet.

Planen var å pusse opp, deretter rehabilitere, før neste vedtak sier bygge ut, Lamarktunet. Prosjektet har vært på to anbudsrunder, men prisen på prosjektet, som Rojo arkitekter vant anbudet på, viser seg å bli høyere enn forventet. Politikerne valgte derfor i desember i fjor å utsette rehabiliteringen.

Høyres Roar Wessel Olsen tok opp sakens historikk igjen:

– Vi hadde et tidsvindu der vi kunne ha gjort noe med dette. Prosessen med å få på plass disse plassene ble stoppet. Jeg er overhodet ikke overrasket over at vi er der vi er. Jeg mener det er feil at vi utsatte den rehabiliteringa. Vi klarte ikke å utnytte det mulighetsrommet vi hadde.

Da ble Tove Mette Bjørmo (Ap) irritert:

– Hadde vi gått for den bestillinga som lå der, og som faglig ble sett på som ugunstig, samt økonomisk uforsvarlig, hadde den ikke vært ferdig i dag uansett. Det er vanskelig å holde stilt når du trekker frem denne debatten igjen, sa Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– Jeg kan ikke se bort ifra historikken, hva som er sagt og gjort. Jeg bare påpeker at for meg er det ikke overraskende at vi sitter her, svarte Wessel Olsen.

– Vi skal vel være så ærlig, ordfører, å si at vi har rotet dette til i fellesskap, la han til, til latter fra formannskapet.

Christoffer Ellingsen (R) og Sigurd Jacobsen (Ap) vil ikke være med å ta ansvar for dette.

– Det var et økonomisk spørsmål, og å legge ned disse sju plassene var en økonomisk avgjørelse. Det tar jeg ikke ansvar for, sa han.

– At man skal være så grenseløst frekk at man sier at vi i fellesskap må ta ansvaret, det er jeg ikke med på, sa Sigurd Jacobsen seg enig i.

Vedtatt

Innstillinga fra rådmannen ble enstemmig vedtatt av formannskapet, så fire nye plasser blir gjenåpnet 1. mai i stedet for 1. september.

Rødt kom med et tilleggsforslag om å be rådmann legge frem vurdering om hva som må til for at noen av de nedlagte plassene på Håløygtunet kan gjenåpnes i påvente av rehabilitering. Forslaget falt mot Rødts ene stemme.