Vil ha rundkjøring ved Strandskogjordet

Kommunen har lenge jobbet mot fylkeskommunen og Statens vegvesen for å finne en løsning for veikrysset ved Strandskogjordet. Nå mener de at ei rundkjøring er den beste løsningen.

Torgeir Tobiassen og Sortland kommune vil ha rundkjøring ved Strandskogjordet. 

Sortland

– Dette har vært en lang og dryg prosess, da vi må forholde oss til to instanser: Nordland fylkeskommune som veieier, og Statens Vegvesen som veimyndighet, åpnet ordfører Tove Mette Bjørkmo torsdagens formannskapsmøte med.

– Rundkjøring er beste løsning

Sammen med fylkeskommunen har Sortland kommune kommet frem til at en rundkjøring ved Strandskogjordet er den beste løsningen, som også er innenfor det Statens Vegvesen som veimyndighet kan godkjenne.


Ordfører i Sortland optimist foran 2017, men:

- Problemene på Strandskogjordet viser at byplanen var for lite utredet

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo ser tilbake på et hektisk 2016 og mener pila peker oppover for kommunen sin. Samtidig er hun kritisk til tidligere posisjon i kommunen og kritiserer det hun mener er en mangelfull byplan.

Bjørkmo vil bruke 13 millioner kroner som er avsatt på økonomiplanen til Nordland fylkeskommune, for å bygge rundkjøringa.

– Jeg mener at rundkjøring er det vi bør gå videre med, sa Bjørkmo.

Reguleringsprosess

Torgeir Tobiassen ved teknisk etat har hatt møter med de næringsdrivende og grunneierne i området.


Vil ha plan for Vesterålsgata

Tove Mette Bjørkmo og Sortland kommune jobber nå iherdig for å få Statens Vegvesen til å igangsette en planlegging for Vesterålsgata.

– Tilbakemeldingene var delt, noen var positive og noen var negative. Vi vil gå inn i et samarbeid med grunneierne, og ta prosessen videre derfra, sa Tobiassen.

Kommunen har hatt møter med grunneierne på vestsiden av veien, men de har ikke fått presentert rundkjøringsmodellen.


Arbeidet på Strandskogjordet er i gang

Andøyfirma skal bygge 6.000 kvadratmeter for Coop på Sortland.

Neste steg er å få på plass en reguleringsplan for området, før rundkjøringa må bygges. Tobiassen vil ikke gjette på hvor lang tid det kan ta å få på plass denne kryssløsningen, men understreker at den ikke vil være ferdig innen Coop Extra åpner.