Utbyggingen av Håløygtunet stoppet opp:

- Fant ingen som kunne være prosjektleder

I forbindelse med prosjektet som skulle utvikles etter at rehabiliteringen av Håløygtunet i Sortland stoppet opp, har ikke kommunen funnet nødvendige ressurser og kompetanse for å føre det videre.
Sortland

I kommunestyremøtet torsdag ville Sortland Høyre ha et klart svar på hvorfor rehabiliteringen stoppet opp.


Demensplasser på Håløygtunet i Sortland:

Vedtok å legge rehabilitering på is - utreder nybygg

Administrasjonen mener den planlagte utvidelsen av Håløygtunet vil gjøre det vanskelig med ytterligere utbygging. De vil derfor utsette utvidelsen av demensplassene. Nå skal det utredes nybygg.


- Vi er i 2017. rehabiliteringen av demensplasser stoppet i 2016, ingenting skjedd, seks plasser i minus skulle vært nå vært rehabilitert og i drift. Når den store utbygginga brukes som argument for å sette på prosjektet på vent, vil vi ha svar. Når forventes det at dette skal ferdigstilles? Når får vi saken til politisk behandling ?,var noen av spørsmålene Høyre og Roar Wessel Olsen ville ha svar på.

- Krevende prosess

Vil fremskynde åpninga av fire nye demensplasser

– Kommunen er inne i en meget vanskelig periode på omsorgssida

Kommunen vil ha de seks demensplassene ved Håløygtunet i drift fra 1. mai, i stedet for 1. september som planlagt.

Helse- og omsorgssjef Sture Jakobsen kunne fortelle at det har vært en krevende prosess og komplisert press til at ting ikke har gått på skinner.

- Årsaken til at det stoppa opp var at vi ikke fant rette person til å være prosjektleder, sa Helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, i kommunestyremøtet torsdag.

Leter etter den rette

Ifølge Jakobsen jobbes det nå med å skaffe kompetente personer.

- Vi ser på dette nå. Det er ikke sett på tomtealternativer og vi har ikke snakket med grunneiere. Nå må vi få prosjektledelsen opp og gå. Dette er en komplisert sak som er avhengig av å drives fremover av en internperson/prosjektleder, sa han.

Teknisk sjef Torgeir Tobiassen gav uttrykk for at det er lettere sagt enn gjort å finne tak i kvalifiserte personer.

- Det er ingen ledige stillingshjemler å lyse ut på prosjektsida. Vi må eventuelt leie inn eksterne personer, sa Tobiassen.

Vedtok fire plasser

I forrige formannskapsmøte ble det vedtatt å fremskynde åpningen av fire plasser til 1. mai, i stedet for 1.september som tidligere vedtatt. Kommunestyret stemte også for dette forslaget. I tillegg ble det vedtatt at rådmannen skal vurdere tilgang og behov for demensplasser i Sortland til neste kommunestyremøte, i tillegg til å finne ut hvordan behovet flere demensplasser skal løses fremfor et nytt bygg står ferdig.

Smertefull prosess

Prosessen rundt demensplassene på Håløygtunet har vært lang og smertefull for mange. Sju av 13 demensplasser ble lagt ned av Høyre og Fremskrittspartiet i 2015, mens to ble gjenåpnet i leiligheter ved Lamarktunet.

Planen var å pusse opp, deretter rehabilitere, før neste vedtak sier bygge ut, Lamarktunet. Prosjektet har vært på to anbudsrunder, men prisen på prosjektet, som Rojo arkitekter vant anbudet på, viser seg å bli høyere enn forventet. Politikerne valgte derfor i desember i fjor å utsette rehabiliteringen.