Sa nei til varmtvannsbasseng i fremtidig helsehus

Kommunestyret i Sortland vil ikke ha basseng i det nye helsehuset som etter hvert skal bygges i kommunen.
Sortland

- Sortland Høyre er glad for man er godt i gang med helsehus. Vi kanskje starta kanskje litt stort da vi begynte prosjektet, sier Roar Wessel Olsen fra Høyre.