Etterlyste fremdrift i dementsituasjonen

Sortland Høyre etterlyste svar på hva som er status rundt demensplasser.

ORIENTERTE FORMANNSKAPET: Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen. 

UTÅLMODIG: Roar Wessel-Olsen fra Sortland Høyre.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

I kommunestyremøtet i Sortland 6. april ble en fremskyndet åpning av seks demensplasser tatt opp som en av sakene.

Vedtok fire plasser

I forrige formannskapsmøte ble det vedtatt å fremskynde åpningen av fire plasser til 1. mai, i stedet for 1. september som tidligere vedtatt. Kommunestyret stemte også for dette forslaget.

I tillegg ble det vedtatt at rådmannen skal vurdere tilgang og behov for demensplasser i Sortland til neste kommunestyremøte, i tillegg til å finne ut hvordan behovet flere demensplasser skal løses fremfor et nytt bygg står ferdig.

Les også: Gjenåpner fire plasser på Håløygtunet

Smertefull prosess

Prosessen rundt demensplassene på Håløygtunet har vært lang og smertefull for mange. Sju av 13 demensplasser ble lagt ned av Høyre og Fremskrittspartiet i 2015, mens to ble gjenåpnet i leiligheter ved Lamarktunet.

Planen var å pusse opp, deretter rehabilitere, før neste vedtak sier å bygge ut. Prosjektet har vært på to anbudsrunder, men prisen på prosjektet, som Rojo arkitekter vant anbudet på, viser seg å bli høyere enn forventet. Politikerne valgte derfor i desember i fjor å utsette rehabiliteringen.

– Stillstand i prosjektet

Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre sendte inn et skriftlig forslag om å få en orientering om fremdrift ved dementutbyggingen ved Håløygtunet i neste formannskapsmøte.

En slik orientering kom ikke opp på sakslista, men Wessel Olsen fremmet skriftlige spørsmål til ordføreren rundt at den store utbyggingen av dementplasser ble brukt som et av argumentene til å sette rehabiliteringen av fem plasser ved Håløygtunet på vent. 

– Vi har nå erfart at det har vært stillstand i prosjektet siden vedtaket ble fattet, mener Høyre-politikeren.

Seks spørsmål

Høyre ønsket i formannskapsmøtet svar på følgende spørsmål fra ordføreren:

  • Synes man det er godt nok at prosjektet ikke er startet når det er slike utfordringer i demensomsorgen som det rapporteres om fra rådmannen? Ref. uttalelse fra rådmann i kommunestyret 6. april 2017
  • Når har ordfører forventninger om ferdigstillelse av den store utbyggingen?
  • Hvordan følger ordfører saken opp for å få ferdigstilt nybygget? 
  • Når ser ordfører for seg at vi får saken til politisk behandling? 
  • Hvorfor er det ikke rapportert til politikerne tidligere at man manglet prosjektleder til demensutbyggingen?
  • Hvilke grep og tiltak ser ordfører for seg blir gjort for å få prosjektet i gang igjen?

– Dyrere med midlertidig tilbud

Først var det imidlertid helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen som orienterte formannskapet om Håløygtunet.

Han sa at med seks plasser i avlastningsbolig fra cirka 1. mai, som kommunestyret vedtok i forrige møte, vil omsorgsnivået være på nivå med det det ville vært med opprinnelig utbygging hadde fortsatt.

– Et slikt midlertidig tilbud er likevel dyrere i drift på grunn av drift i to bygg. Kommer kommunen i gang med videre utbygging i løpet av få måneder, vil ikke tid være tapt. Om nivået vil være tilfredsstillende er usikkert, men ikke annerledes enn om utbygginga hadde fortsatt, sa Jacobsen.

Prosjektleder må på plass

Helse- og omsorgssjefen la til at det er viktig med raske avklaringer i saken på grunn av tilskuddsordninger hos Husbanken.

Wessel Olsen etterlyste et bedre svar på når administrasjonen så for seg fremdriften vil starte.

– Så snart prosjektleder er ansatt, vil det bli videre fremdrift. Prosjektet har høy prioritet hos rådmannen, understreket Jacobsen.

– Burde ha informert

– Jeg kan ha forståelse for at ting ikke skjer, men jeg vil ha den informasjonen. Jeg tror samtlige politikere vil ha fremdrift, sa Wessel Olsen.

– Jeg kan støtte deg i det, og at det skal ha svært høy prioritet, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo.

– Vi burde sikkert ha informert om at vi ikke har fått prosjektleder på plass ennå, sa rådmann Randi Gregersen.