Enstemmig styre sa ja til å drifte Kunstnerhuset

Styret i Kulturfabrikken sa i styremøtet tirsdag ja til å drifte Kunstnerhuset til kunst- og kulturformål. Saken ble enstemmig banket gjennom, uten store kontroverser.
Sortland

Det siste året har ei arbeidsgruppe jobbet med å finne en løsning for hvordan man best kan drifte Kunstnerhuset videre. Det har gjennom flere år vært en politisk debatt i kommunen om hvorvidt huset skal beholdes i kommunalt eie.