Ny brannstasjon på Sortland

Har ambisjoner om å starte bygging i januar

Ny prislapp på brannstasjonen i Sortland er 62 millioner kroner. Torsdag fikk formannskapet informasjon om ståa i prosjektet.
Sortland


Torsdag fikk formannskapet i Sortland orientering om den nye brannstasjonen fra arkitekt Øyvind Lind i Norconsult.

Etter at forprosjektet for ny brannstasjon i Sortland viste kostnader langt over det kommunen hadde sett for seg, tok man etter jul grep for å få kostnadene ned. Størrelsen på stasjonen er redusert og ambulansestasjon, politi og Fiskeridirektorat er ikke lenger med i planene.

Et nytt forprosjekt var ferdig for en ukes tid siden. Der har arkitektene redusert bruttoarealene fra 1809 m2 til 1120 m2.

– Vi har fått en langt mer effektiv arealutnyttelse, sa Lind.

Arbeidstilsynet truer med tvangsmulkt

Arbeidstilsynet truer Sortland kommune med tvangsmulkt pålydende 2500 kroner per dag om den nye brannstasjonen på Sortland ikke er klar før 13. oktober 2018.

Lavere kostnader

Kostnadene er redusert, og ligger nå 62 millioner kroner. Dette inkluderer riving av et tilbygg på Nortura, flytting av plasthaller, oppfylling av tomt til framtidig stormflonivå, fortau og skilting i Kong Øysteins vei – samt inventar og utstyr.

– I prosessen vi begynte på med å redusere kostnadene er det kommet føringer om at man vil se på en videre utvikling på tomta og Nortura-bygget. Strategien vår er at vi må starte med det vi vet – da startet vi i sør – med kun brannstasjonen. Men vi må sette av plass til å kunne utvide stasjonen litt, og tilrettelegge for å kunne utvide med en ambulansestasjon, sa Lind.

Det begynner å haste med å få stasjonen realisert, da Arbeidstilsynet har varslet døgnmulkter til kommunen dersom stasjonen ikke står ferdig innen oktober neste år.

Ambulansen opptatt i annet oppdrag – brannvesenet måtte frakte skadd pasient selv

Brannvesenet i Sortland er kritisk til ambulanseberedskapen etter at de selv måtte frakte skadd pasient fra brannsted fredag kveld.

Reguleringsplan

Lind sa til formannskapet at ambisjonen er at de skal få reguleringsplan og stasjon til behandling i september. Planen er at byggingen skal starte i januar 2018.

– Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med forprosjektet av Rambøll og ble sendt inn i forrige uke. Ambisjonen er at det skal være vedtatt innen oktober, sa Lind.

Stasjonen vil få en kledning av vertikalt trepanel som vil gråne etter hvert – med blåbypalletten brukt på inntrukne deler av bygget.

Det er satt av plass til seks brannbiler. Fra politisk hold ble det spurt om det er tilstrekkelig.

– Hva vil fremtiden bringe? Enten vi vil eller ikke blir det større enheter – og arkitekten har tatt med en mulighet for å utvide. I dag har vi tre store biler – slik vi ser i nærmeste framtid er det ikke behov for plass til flere større biler , men vi har en del mindre bilder. Men får vi det slik som dette blir det bra. Men vi er glad for at det blir tatt høyde for utvidelsesmuligheter, sa brannsjef Ståle Rasmussen.