Utsatte Kjempenhøy-behandling

Torsdag satte formannskapet i Sortland på bremsen i det såkalte Kjempenhøy-prosjektet, da de fikk reguleringsplanen til andregangsbehandling.
Sortland

Det var i 2014 at Steinsvik Hus & Entreprenør AS lanserte planene om et stort leilighetsprosjekt i område nedenfor Kiwi i Sortland sentrum. Det tilrettelegges for utbygging av 94 boenheter fordelt på fire blokker med varierende høyder. Det blir garasjeanlegg, sykkelparkering, utearealer, lekeplass, havnepromenade og småbåthavn. Det legges opp til sju etasjer i den fremste blokka.

Rådmannens forslag til innstilling var å gjøre et positivt vedtak. Dette ville ikke flertallet. Samtlige partier ytret bekymret for trafikale forhold og økonomiske konsekvenser for kommunen.

Trafikale utfordringer

Det ligger nå nemlig an til tre store utbygginger i dette området samtidig. Både Sortland senter, Kjempenhøy og ny brannstasjon. Dette bekymrer politikerne når det kommer til trafikkavvikling.

- Jeg blir frustrert. Vi har kommentert de trafikale forholdene i dette området hver gang vi har behandlet denne saken, uten at noe skjer. Anleggstrafikken vil bli stor, er det forsvarlig å starte opp disse prosjektene før disse tingene er på plass? spurte Høyres Silvia Ovik.

Fra administrasjonen fikk de ingen svar de sa seg fornøyde med.

- Det jobbes med en reguleringsplan med krysset i Kjempenhøy. Det er fokus på det og det er fremdrift. Vi er på etterskudd, det beklager vi, mer kan jeg ikke si, sa teknisk sjef Torgeir Tobiassen.

Hvem betaler?

Politikerne stilte også spørsmål ved utbyggingsavtalen. Utbygger og Sortland kommune, som infrastruktureier, har satt i gang arbeidet med en avtale, som ikke er ferdigstilt. Ved å vedta reguleringsplanen ville Sortland kommune dermed forpliktet seg økonomisk når det kommer til offentlig infrastruktur, som skal være på plass før det gis midlertidig brukstillatelse. Ifølge sakspapirene til torsdagens møte gjelder dette krysset mellom Fylkesvei 82 og Kjempenhøy, inkludert fortau og etablering av kloakkrenseanlegg på Natsteinsøyra.

Utbygger har bekreftet muntlig at de vil delta med sin andel i utbyggingskostnader for Kjempenhøykrysset. Hva andelen og beløpet blir på er fortsatt ikke klart.

- Vi har bare en muntlig avtale. Det er flott med positive utbyggere, men ved å vedta dette har vi ingen hjemmel som sier at utbygger faktisk er med på finansieringa. Dette er store forpliktelser, som vi ikke vet konsekvensene av. Vi sitter med hele ansvaret i fanget, sa Sps Karl Erling Nordlund.

Rødt la frem et utsettelsesforslag, som SVs og Aps representanter støttet. Høyre gikk etter et gruppemøte imot å utsette saken.

- Vi vet ikke hva vi utsetter dette til. Saken skal opp i kommunestyret neste torsdag, kanskje har vi fått områdd oss til da. Dersom vi skal utsette dette til Kjempenhøy-krysset er ferdig, må vi også utsette annen bygging i området. Vi kan ikke gjøre forskjell, sa Ovik.

Utsettelsesforslaget gikk gjennom, mot stemmene til Høyre og Frp.