Står på avgjørelsen om å ikke starte opp VG2 Byggteknikk:

– Fordeler ressursene innen byggteknikk

Nordland fylkeskommune står på avgjørelsen om å ikke starte opp VG 2 Byggteknikk på Sortland fra høsten av.
Sortland

Få søkere fører til omrokkering for flere elever fra høsten 2017:

Flytter byggteknikk-linje fra Sortland til Melbu

På grunn av for få søkere, legges VG2 Byggteknikk ved Sortland videregående skole ned fra høsten av.


– Beslutningen om å ikke sette igang Vg2 Byggteknikk ved Sortland videregående skole høsten 2017, betyr ikke at tilbudet blir lagt ned, men på grunn av dårlig søkning blir ikke tilbudet igangsatt for skoleåret 2017-2018, melder Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

– Til Vg1-tilbudet på Sortland innen byggfag var det god søking. Vi har derfor godt håp om oppstart av Vg2-tilbudet på Sortland allerede fra skoleåret 2018-2019, forklarer utdanningsråd Hild-Marit Olsen.

Byggebransjen ber fylkeskommunen snu i nedleggelse av byggfaglinje:

- Gi oss ett år, så skal vi få opp søkertallene igjen

En samlet byggbransje i Vesterålen ber fylket snu og beholde to bygglinjer fra høsten av. – Gi oss sjansen så skal vi gjøre vårt for å øke søkertallet fra 2018.

Ser regionen under ett

Det har både fra næringen og fra opposisjonspolitikere i Nordland vært fremmet uenighet i at Vg2-tilbudet startes opp i Hadsel, mens det altså ikke blir oppstart på Sortland.

– Ingen av stedene var det nok søkere til at det egentlig er grunnlag for oppstart. Ved å gi tilbudet i Hadsel, får vi altså ett av studiene i gang. Denne skolen ligger såpass nært at dette tilbudet blir gitt også til elevene på Sortland. Sortland videregående har også et alternativt tilbud innenfor Vg2 byggfag – Vg2 KEM, klima, energi og miljøfag. Elevene ved Sortland videregående skole har derfor, om de ønsker det, mulighet til å velge et tilbud innenfor samme utdanningsprogram ved denne skolen, utdyper Olsen.

Seksjonsleder for utdanning i fylket, Erlend Fjose:

– Det er en totalvurdering som er lagt til grunn


Opptatt av utvikling

Vg1 bygg- og anleggsteknikk på Hadsel hadde også svært lav søking. Olsen forteller at hun ønsker byggfag ved begge skolene – til tross for de lave søkertallene.

– Vg1-tilbudet i Hadsel blir ikke satt i gang fra høsten. Fylkesrådet er opptatt av å beholde en balansert skolestruktur i Vesterålen. Med dette vedtaket opprettholder vi byggfag-aktivitet begge stedene, ved at Hadsel starter opp med en Vg2-klasse, mens Sortland starter med en Vg1-klasse. Det er også verd å nevne at det er god bussforbindelse mellom Sortland og Hadsel, hele ti avganger tur retur hver dag, poengterer Olsen.

Bygghallen oppgis som årsak til flytting av byggfag:

– Risikerer at det ikke er elever i den splitter nye bygghallen


Færre elever

Nedgangen i elevtallet merkes for hele Nordland. Dette er en utfordring i tillegg til svingninger i hvilke studieretninger som får størst søkning.

– Søkningen til byggfag har hatt nedgang de siste årene. Derfor har vi i samråd med byggenæringen og NHO gitt penger til et prosjekt for å øke rekrutteringen til byggfagene. Prosjektet som startet i Salten, er nå i gang på Helgeland, og vil nå også utvides til Vesterålen.