Full bompengestrid

– Simpelt, mener Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran. – Det må være lov å stille spørsmål, sier Høyres Beate Bø Nilsen.

BOMPENGEKRANGEL - Simpelt, er dommen Aps Bjørnar Skjæran feller over Beate Bø Nilsens spørsmål til ordføreren i Sortland. – Det må være lov å stille spørsmål, sier Bø Nilsen. 

Sortland

Fylkestinget i Nordland har vedtatt at man skal utrede bompengefinansiering av Vesterålsgata gjennom Sortland. I vedtaket står det at det er «vilje» til bompengefinansiering.

Kommunestyret i Sortland sa nei til bompengefinansiering. Sortlands-ordfører Tove Mette Bjørkmo var til stede i fylkestinget, og det har fått Beate Bø Nilsen til å lure på hva slags signaler Bjørkmo har gitt fylkestinget.

Kommunestyret sa nei

Fylkestinget: «Vilje til bompenger»

– Det er ikke meg de har hørt på, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo

– Feil

– Vårt opprinnelige forslag var noe annet enn det som ble vedtatt. Det skjedde en glipp, noe som Arbeiderpartiet tar ansvar for. Det som endte opp som vedtak, var et tidlig utkast. Dette ble oppklart i fylkestinget, og Beate Bø Nilsen er vel kjent med at formuleringen vi ønsket ikke er slik som vedtaket lyder, sier Skjæran, som er Aps gruppeleder i fylkestinget.

Han sier at Ap ba om at formuleringen ble endret til «Noen prosjekter vil kunne være aktuelle for brukerfinansiering».

– Det motsatte Høyre og Frp seg, noe jeg opplevde som smålig. Vi kunne selvsagt brukt flertallet til å endre programmet og legge inn et nytt komitémøte for å rette opp feilen når de ikke ville utvise smidighet. Mange ville kunne oppfatte det som arrogant, og vi avsto derfor fra det, sier Skjæran.

– Merkelig at dette har nådd Ap

– Det er merkelig at disse signalene har nådd Ap, sier Høyres Beate Bø Nilsen.

– Simpelt

Skjæran sier at Bjørkmo informerte om kommunestyret i Sortland sitt vedtak om å si nei til bompenger.

– Bjørkmo ba oss om å sette av penger til Vesterålsgata og har informert slik en ordfører skal gjøre. Som nevnt er Bø Nilsen klar over at fylkestingets vedtak er feil. Da blir det simpelt å anklage ordføreren i Sortland for å ha ført fylkestinget bak lyset, sier Skjæran.

– Romslighet

Skjæran mener at Høyre i denne saken har vært lite romslig.

– Vi skal ha de viktige debattene, men når noen gjør en feil og ber om å få rette den opp, bør man vise romslighet. Høyres gruppeleder Kai Henriksen glemte å fremme en uttalelse til fylkestinget. Da dette ble oppdaget, fikk han likevel lov til å fremme den. Bø Nilsen fremmet selv sitt spørsmål til torsdagens kommunestyremøte for sent. Bjørkmo valgte likevel å svare. Det er å vise romslighet, sier Skjæran.

– Er ordføreren lojal mot kommunestyrets vedtak?

Fylkestingets vedtak om å utrede bompenger i Vesterålsgata på Sortland ble tema i torsdagens kommunestyremøte.

– Det rareste jeg har hørt

Bø Nilsen synes kommentaren fra Skjæran er spesiell.

– Høyre har ikke stoppet noe i fylkestinget. Det har vi ikke flertall til. Det Ap ville gjøre i denne saken er ikke lov. Derfor sendte fylkesordføreren samferdselskomiteen på gangen og ba dem ordne opp. At vi skulle nektet Ap å endre vedtaket, er det rareste jeg har hørt, sier Bø Nilsen.

– Amatørmessig

Hun får støtte av Høyres gruppeleder Kai Henriksen.

– Her gjorde Arbeiderpartiet en amatørmessig formalfeil og prøvde å korrigere en allerede vedtatt tekst. For å endre dette, måtte man ha stoppet fylkestinget og avholdt nytt komitémøte. Det avviste fylkesordføreren. At vi har stoppet endring av vedtaket, er feil, sier Henriksen.

– Legitimt å stille spørsmål

Når det gjelder Bjørkmos opptreden i fylkestinget, mener Bø Nilsen det må være lov å stille spørsmål, uten å bli beskyldt for å være «ute etter noen».

– Jeg vet at Bjørkmo var mektig irritert over at kommunestyret sa nei til bompenger. Bjørkmo har i media sagt at hun skulle drive lobbyvirksomhet i partigrupper og komiteer. Det har hun ikke gjort. Hun møtte kun posisjonen i fylkestinget. Da må det være betimelig å spørre om det, sier Bø Nilsen.

– Ap sier vedtaket i fylkestinget er feil, og at du ble gjort oppmerksom på det. Er det da grunnlag for dine spørsmål til ordføreren?

– Det andre teksten fra Ap omfatter også bompengefinansiering selv om ordlyden er annerledes. I det jeg har fått fra ordføreren på epost, framkommer det ikke klart at hun har informert om flertallet mot bompenger i kommunestyret. Det var dessuten en epost jeg fikk rett før kommunestyremøtet. Da må det være lov å spørre om ordføreren er lojal mot kommunestyrets vedtak, noe hun for øvrig ikke svarte på i kommunestyret, sier Bø Nilsen.