Lekkasje fra Storvatnet

Evakuerte flere

Politiet ba beboere i området ved demningen ved Storvatnet om evakuere torsdag kveld.

EVAKUERER Politiet og Sivilforsvaret gjennomfører nå evakuering av et større område enn det som først ble varslet.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

– Lekkasje fra demning ved Storvatnet. Beboere i området bes til å evakuere øyeblikkelig. Foreløpig ikke fullstendig oversikt over hvem som blir berørt dersom demningen ryker, skrev Politiet på Twitter torsdag kveld.

Fylkesvei 951 som går gjennom området ble sperret på begge sider av området.

LEKKASJE En lekkasje etter gravearbeid gjør at man frykter at demningen ved Storvatnet skal briste.   Foto: Herman Henriksen

 

20 boliger

NTB meldte torsdag kveld at rundt 20 boliger måtte evakueres på grunn av situasjonen. Dette ble senere oppjustert til 50 boliger, ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter overfor VG at de hadde folk på stedet og bisto politi og kommune i Sortland.

VG skriver at tre leilighetsbygg og trafoen til Statsnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

Konsekvensklasse 2

NTB skriver at anlegget ved Storvatnet er en demning i konsekvensklasse to, noe som betyr at en brist eller en større lekkasje som fører til at den bryter sammen, kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom.

STENGT Veien opp mot demningen er stengt. En lekkasje gjør at politiet ber folk evakuere.  Foto: Marius Birkeland

Gravearbeid

VG skriver at NVE fikk melding om gravarbeid tett inntil demningen.

– Vi ble oppringt av noen som hadde sett gravearbeid like ved en av våre damkonstruksjoner. Vår mann på regionskontoret i Narvik skulle uansett utover til dette området i kveld, og svingte innom. Her så han at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen, sier Lars Grøttå til VG.

Han er seksjonssjef for damsikkerhet i NVE. Han sier videre at NVE ikke var informert om gravearbeidet, noe som skal skje.