NVE: – Gjør sikringstiltalk

Får reise hjem igjen

Ordfører Tove Mette Bjørkmo, som leder kommunens kriseteam, jobber nå sammen med politiet for å få registrert de evakuerte beboerne.

De evakuerte samlet seg sammen med kommunens kriseteam på rådhuset.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

OPPDATERT: – Demninga er klarert som sikker, og alle får dra hjem, opplyste politiet til de evakuerte som var samlet på Rådhus 2 etter evakueringen.

De ba likevel alle om å registrere seg, med tanke på om det skulle hende noe på nytt.

– Da har vi større oversikt over hvem som bor i området, sa politiet.

Det er snakk om fem til sju familier som ble evakuert. Noen har allerede dratt fra kriseteamet, som er samlet på rådhuset.

– Noen har allerede ordnet overnatting, og har mulighet til å være med andre folk, sier Bjørkmo til VOL.

De vurderer nå situasjonen med hensyn til mat og husrom for noen familier. Ifølge henne er situasjonen fortsatt uavklart.

Brann og redning skal ha dratt opp til Storvannet. Bjørkmo sier at det ventes mer informasjon om rundt to timer.

– Gjør sikringstiltak

Lars Grøtta i Norges vassdrags- og energidirektorat sier til VOL at man nå gjør sikringstiltak for å hindre at demningen brister.

– Det fylles tyngre steinmasser i gravegropen ved dammen for å stabilisere situasjonen. Det gjør vi for å hindre brudd, sier Grøtta, som sier at tre leilighetsbygg, fire-fem eneboliger samt Statnetts trafostasjon er berørt av evakueringen.

– Samlet i Rådhuset2

Johnny Kvalø i Sortland kommune sier at de som er berørt av evakueringen nå er samlet i Rådhuset2 på Sortland.

– Vi har evakuert som et forebyggende tiltak. Noen har dratt til slekt og venner. Dersom dette blir langvarig, må se på løsninger for dem som er berørt, sier Kvalø.

Totalt er rundt 20 personer berørt av evakueringen.

Planlagt arbeid

Han sier at gravearbeidet ved demningen var planlagt, og at man skulle fortsette klokken 21.00 i kveld.

– Det er gravd opp mye masse ved demningen. Nå gjør vi den jobben vi uansett skulle starte med klokken 21.00 i kveld. Kommunens folk og entreprenørens folk er på stedet. sier Kvalø.