Skulle skifte kum, men avdekket revne i rør

Administrasjonen i Sortland kommune sier arbeidet ved Storvatnet opprinnelig ikke var søknadspliktig hos NVE.

Administrasjonen i Sortland kommune sier arbeidet ved Storvatnet opprinnelig ikke var søknadspliktig hos NVE. Men det endte med evakuering og sperret vei.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk torsdag ettermiddag en bekymringsmelding om gravearbeid ved dammen ved Storvatnet.

NVE fulgte opp med å sende en ingeniør til stedet, og politiet besluttet deretter å evakuere alle beboere i området .

Administrasjonen i Sortland kommune har i ettermiddag sendt ut en pressemelding i forbindelse med evakueringen av beboere i Storvatn-området torsdag kveld.

NVE: Noe slikt har vi ikke opplevd før

Skulle skifte kum

Her kommer det frem at Sortland kommune opprinnelig hadde planlagt å skifte ut en kum på nedsiden av demningen på Storvannet.

– Arbeidet var i utgangspunktet ikke tiltenkt å skulle komme i kontakt med demningsfoten og var slikt sett ikke søknadspliktig hos NVE, melder administrasjonen i pressemeldingen.

Men under arbeidet ble det foretatt filming av rørene inn i demningen, der det ble avdekket en revne i ett rør.

– Det ble derfor besluttet å grave ut dette røret og skifte dette ut sammen med den opprinnelige jobben. NVE ble ikke underrettet om dette, og grave- og utskiftingsarbeidet ble dermed startet uten denne godkjenningen.

Føre var

Under gravearbeidene ble det fra NVE antatt at massene i demningen var såpass ustabile at det kunne være fare for brudd.

– På bakgrunn av denne usikkerheten og føre-var-prinsippet, med hensyn til innbyggernes sikkerhet, ble det besluttet å evakuere mulig berørte beboere langs antatt flomtrasé og samtidig opprette kommunal kriseberedskap.

Skal gjøre analyser

Rådmannen vil berømme både de kommuneansatte og entreprenøren i forbindelse med evakueringen og vaktholdet i etterkant.

– Utover både kvelden og gjennom hele natten har de arbeidet på spreng for å sikre demningen. Dette for at både de evakuerte familiene skulle få mulighet til å komme hjem så fort som mulig, og samtidig ivareta vannsikkerheten ovenfor kommunen innbyggere.

Demningen er nå å anse som forsvarlig, og det foreligger ingen fare for brudd på den.

– Sortland kommune vil umiddelbart starte på arbeidet med å tilknytte seg kompetanse for gjennomgang og analyser av og rundt Storvannet og demningen for å se om denne oppfyller alle statlige krav for fyllingen og demningen, melder administrasjonen i pressemeldingen.