Sortlandsfirmaet søker 17 utviklingstillatelser i mulig milliardprosjekt:

Nå skal Eidsfjord Sjøfarm AS samarbeide med Rolls Royce

Sortlandsbedriften vil utvikle fremtidens lakseproduksjon i Norge.

Eidsfjord Sjøfarm AS satser på innovativ teknologi i samarbeid med blant andre Rolls Royce.  Foto: Eidsfjord Sjøfarm AS

Sortland

Eidsfjord Sjøfarm AS søker nå 17 utviklingstillatelser i Nordland til det selskapet kaller utviklingen av framtidens lakseproduksjon i Norge.

Tildeles innovative prosjekter

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer, ifølge Fiskeridirektoratet.

Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Rolls Royce med på laget

Produksjon av laks i lukkede anlegg i sjø har et stort potensial, skriver Eidsfjord Sjøfarm AS skriver i en pressemelding.

Sortlandsselskapet skal i samarbeid med Rolls-Royce, AKVA Group, Sterner og Askvik Aqua AS utvikle det de kaller et unikt, lukket oppdrettsanlegg der fisken er beskyttet fra ytre påvirkninger.


Vesterålingene dominerer på lønnsomhet innen oppdrett

Oppdretterne i Vesterålen dominerer på landsbasis innen lønnsomhet.

 

– Gir unike muligheter

Teknologien går ut på at friskt sjøvann hentes fra omgivelsene, og det lukkede anlegget gir Eidsfjord Sjøfarm AS mulighet å beskytte fisken, slik at den kan vokse seg stor og robust, før den flyttes til åpne merder.

– Dette gir unike muligheter for å redusere eksponeringen i åpen sjø til maksimalt seks måneder. Gjødsel og fôrrester samles opp og bearbeides om bord i anlegget, forklarer selskapet.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med tunge aktører innen skips- og havbruksteknologi.

Estimert investeringsramme for prosjektet er omkring én milliard.


Rekordoverskuddet i Eidsfjord sjøfarm:

– Pengene vi tjener, skal vi bruke til å investere videre

Eidsfjord Sjøfarm AS får i år to nye båter, men den daglige lederen tør ikke spå om det vil gi nytt rekordoverskudd i 2017.

 

Har investert stort

Eidsfjord Sjøfarm AS, som er et datterselskap i Holmøykonsernet, har i dag totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i seks kommuner i Nordland og Troms og elleve tillatelser for produksjon av laks/ørret.

Administrasjonen ligger på Sortland.

Selskapet har de siste årene investert i nye fôrflåter og arbeidsbåter. Nylig innviet de også sin første fôringssentral på land.

Den årlige produksjonen til Eidsfjord Sjøfarm er på rundt 15.000 tonn laks. Fisken selges gjennom søsterselskapet Prestfjord Seafood.

Omsetningen nærmer seg milliarden

Omsetningen til selskapet i fjor var på hele 846 millioner kroner. Det er opp fra 581 millioner kroner året før.

Kostnadene økte også litt, fra 428 millioner i 2015 til 460 millioner i fjor. Det ga et driftsresultat på 387 millioner kroner, mot 153 millioner i 2015.

Selskapet hadde netto finansinntekter på seks millioner kroner, slik at resultatet før skatt endte på 392 millioner.

– Inntektene skal brukes til utvikling

Daglig leder Roger Simonsen i Eidsfjord Sjøfarm sa han var svært fornøyd med tallene da regnskapet var godkjent.

– Et veldig godt resultat. Til tross for at vi hadde en liten nedgang i produksjonen fra 2015 til 2016, økte vi både omsetningen og resultatet. Det er helt klart prisene som har ført til det, i tillegg til at våre ansatte på anleggene har gjort en svært god jobb.

Og kanskje ga Simonsen allerede da et hint om selskapets videre satsning.

– Inntektene vi får, ønsker vi å bruke til å utvikle selskapet videre.


Eidsfjord Sjøfarm med rekordoverskudd

Eidsfjord sjøfarm AS doblet overskuddet i 2016 målt mot året før.

 

Kan ta tid å få svar

Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur, og de behandler søknadene kontinuerlig, skriver direktoratet på sin nettside.

– Men arbeidet er tidkrevende blant annet fordi det stilles strenge krav til hvordan søker dokumenterer prosjektet, anfører Fiskeridirektoratet.