Damevakueringen i juni:

– Ingen tenkte på å ta kontakt med NVE i forbindelse med arbeidet

Sortland

50 husstander ble evakuert da dammen ved Storvatnet var nær å briste 29. juni i år.

Det hadde oppstått et problem med vanninntaket ved dammen, og da det skulle skiftes ut kum og ledning, oppstod det en lekkasje.

NVE fulgte opp med å sende en ingeniør til stedet, og politiet besluttet deretter å evakuere alle beboere i området.

Flere mangler

Hendelsen og oppfølgingen som nå blir gjort, var oppe som en orienteringssak i torsdagens formannskapsmøte i Sortland.

– Ingen tenkte på å ta kontakt med NVE i forbindelse med arbeidet, og det er bare å beklage. Det er ingen tvil om at kommunen skulle ha tatt kontakt med NVE før prosessen startet, og ingen kan svare konkret på hvorfor det ikke ble gjort, sa Brynjulf Øverby i teknisk etat til formannskapet.

Han fortalte at NVE tilfeldigvis var til stede denne dagen, fordi de skulle ha et møte dagen etter med kommunen om klassifisering av dammen.

Men fortsatt er det ikke bare klassifisering, men også andre krav som ikke er innfrid i forbindelse med dammen ved Storvatnet.

– Vi har også avdekket at et internkontroll-system ikke er på plass. Alle kommuner skal også ha en vassdragsteknisk ansvarlig, og det har ikke vært nok på dagsordenen til at vi har en slik ansvarlig i Sortland ennå. Vi har jobbet med dette etter hendelsen, og vi er i nærheten av noe nå, sa Øverby.

Brynjulf Øverby i teknisk etat i Sortland kommune.  Foto: Gaute Bergsli

 

– Kom feil ut i media

Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre tok opp kommunikasjonssvikten som oppstod mellom politiet og kommunen på kvelden.

Rådmann Randi Gregersen ble sitert i media på at berørte innbyggere kunne flytte hjem. Politiet mente imidlertid at faren var langt fra over.

– Kriseledelsen og politiet skal se på andre måter å kommunisere på. Men det som ble sagt oppe ved dammen, ble egentlig ikke sagt slik det kom ut i media. Jeg sa aldri at situasjonen var avverget. Jeg sa at vi hadde kontroll på det vi skulle gjøre, sa Gregersen og fortsatte:

– Kanskje ble det oppfattet feil av media. Det jeg kan ta selvkritikk på, er at vi kan ha hatt forskjellig vurdering av ordet «kontroll». Jeg bekreftet kun at vi hadde entreprenører på vei, og at vi hadde startet evakueringen, det var det som var hovedsaken. Jeg kan ikke si om jeg uttalte meg klønete, eller om det var journalisten som har misforstått, men jeg mente aldri å si at situasjonen var avverget, svarte Gregersen.

ORIENTERTE OM HENDELSEN: Rådmann Randi Gregersen (til venstre) og ordfører Tove Mette Bjørkmo.  Foto: Gaute Bergsli