Sortland Gård skal drives av nyopprettet aksjeselskap

Formannskapet innvilget konsesjon til Ellingsen-brødrene, som har startet aksjeselskapet Sortland Gård.

Den historiske Sortland Gård skal fremover driftes av et aksjeselskap eid av de tre Ellingsen-brødrene.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Sortland Gård, den historiske gården i sentrum, har de siste årene blitt drevet gjennom enkeltpersonforetaket Sortland Gård Drift V/Arne Ellingsen.

8. mai i år stiftet Arne sammen med brødrene Olav og Geir Abel Ellingsen aksjeselskapet Sortland Gård.

De tre har søkt om at eierskapet til gården blir overdratt til aksjeselskapet, der de tre eier hver sin tredjedel av aksjene.

Vil sikre gården i Ellingsen-familien

I søknaden påpeker de at driften på gården skal fortsette uforandret, slik den har vært de siste årene gjennom enkeltpersonforetaket.

«Alle eierne bidrar i driften og har bosted i tilknytning til eller i nærheten av eiendommen, Sortland Gård. Begrunnelsen for overdragelse av eiendommen til aksjeselskapet er å sikre at eiendommen kan forbli i Ellingsen-familiens eie for fremtidige generasjoner, og samtidig ha en håndterbar forvaltning ved å ha en juridisk eier av eiendommen,» skriver de tre i søknaden.

3,5 millioner kroner

Rådmannens innstilling i saken til torsdagens formannskapsmøte var å innvilge konsesjon for erverv av den historiske eiendom til en kjøpesum på 3,5 millioner kroner.

Rådmannen ville gi konsesjon med vilkåret av at den som er forretningsansvarlig for landbruksdrifta på eiendommen, er representert i aksjeselskapets styre.

– Videre godkjenner formannskapet leieavtale inngått for femten år mellom Sortland gård AS som eier og Sortland gård drift v/ Arne Ellingsen som leier, med en årlig leiesum på 40.000 kroner.

Etter en lang diskusjon endte formannskapet med å innvilge konsesjonen – kun mot Christoffer Ellingsen i Rødt sin stemme.

Uenige om konsesjonsloven gjelder

Rødt-politikeren ville ikke gi konsesjon til et aksjeselskap. Han var bekymret at driften ved det sentrale og historiske gårdsbruket på Sortland kunne bli avviklet eller nedtrappet med tiden.

– Det som er spesielt, er at om eiendommen blir overført til et aksjeselskap, gjelder ikke lenger konsesjonsloven for dette arealet.

Han la til at han har sjekket saken med Fylkesmannen i Nordland.

– Fylkesmannen klarte ikke å finne at et aksjeselskap har kunne få en slik konsesjon før. Det finnes faktisk tilfeller med avgjørelser der dette er blitt nektet å gjennomføre. Man må også se formålet med konsesjonsloven – blant annet å sikre at de som driver bruket, har eiendomsrett til landbruksarealet.

Landbrukssjef Karl Peder Haugen var uenig i at konsesjonsloven ikke gjelder hvis et aksjeselskap erverver en eiendom og deretter skal selge det.

Også Oddmund Enoksen i Sortland SV mente Ellingsen tok feil om lovverket, og Enoksen fryktet ikke noe umiddelbart salg.

– Jeg synes Ellingsen og Rødt ser spøkelse på høylys dag. Ellingsen-brødrene har selv god kontroll på dette, og jeg kan ikke sa at denne endringen vil få noen negative konsekvenser for drifta.

Sortland gård skal nå drives av et aksjeselskap.  Foto: Marius Birkeland

 

«Urban sau»

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) la vekt på at man skal ivareta driverne i landbruket.

– Men dette er en spesiell eiendom. Det er veldig spesielt at vi har dette bruket og dette landbruksarealet i sentrum. Det er ingen selvfølgelighet at de bruker jorda på denne måten,  sa Nordlund og støttet rådmannens innstilling.

Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre ville i sitt innlegg gi Ellingsen-familien honnør.

– De har valgt å videreutvikle den historiske gården, som byen vår har utviklet seg fra. Vi har urban sau gående her i sentrum, og det er det ikke mange byer som har. Det er noe av det som gjør meg stolt av å komme fra Sortland. Gårdsdrifta har gått over til å bli mye mer. Jeg er ikke overrasket over at det for Rødt ikke er så viktig med sau, men det er viktig ikke å detaljstyre drifta. Det kan ha motsatt hensikt. Forsvinner drifta, mister vi en del av historien og identiteten vår.

– Skaper forskjellsbehandling

Christoffer Ellingsen presiserte at også han var glad gården var i drift.

– Vi har 30 mål dyrket mark i sentrum, og det har stor verdi for Sortland. Det er viktig å ha dette utstillingsvinduet. Ære være familien for at gården fortsatt er i drift. Men det blir skeivt hvis akkurat disse eierne skal få konsesjon til et aksjeselskap. Det blir å favorisere og gi honnør til dem, opp mot andre gårdbrukere som ofte har en mye tyngre gårdsdrift enn disse har.

Asbjørn Tingvoll (Frp) støttet rådmannens innstilling.

– Dette er snakk om et generasjonsskifte som velges å løses gjennom å opprette et aksjeselskap. Jeg skjønner ikke hvordan vi kan gå imot en slik løsning. Vi går selvfølgelig for innstillinga.

Han fikk altså støtte fra alle bortsett fra Rødt i avstemningen.