Toften går av som konsernsjef i SE Gruppen

Ny sjef er på plass, og heter Torgeir Arntsen.

Oddbjørn Toften går av som konsernsjef.  Foto: Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem AS

Sortland

Konsernsjef i SE Gruppen Oddbjørn Toften har jobbet i SE Gruppen siden 1990.

Ny sjef rekruttert

I et portrett i den kommende utgaven av NESOs medlemsblad Anbudet avslører 60-åringen at han snart går av som konsernsjef.

Ifølge medlemsbladet er den nye konsernsjefen rekruttert, men vil ikke bli presentert før senere.


Han tar over som direktør i SE Gruppen

Torgeir Arntsen forlater Vesterålens Naturprodukter og bytter rolle med Oddbjørn Toften i SE Gruppen AS.

 

– Sortland mangler investormiljø

I intervjuet omtaler Toften også Blåbyen hotell, som skulle bygges i tilknytning til Kulturfabrikken, men aldri ble en realitet, som det største nederlaget som næringsaktør og leder investormiljø.


Rekordoverskudd for SE

SE Gruppen hadde et rekordstort overskudd i 2016. Det hadde en spesiell årsak.


Samtidig etterlyser han et større investormiljø i Blåbyen.

– Det er masse kapital på Sortland. Masse. Men likevel mangler vi et investormiljø. Folk som vil bruke penger utenfor egen virksomhet for å få ei utvikling. Det er synd. Med hotellet skulle det private næringslivet vise at vi kunne samarbeide og reise noe større enn oss selv og egen virksomhet. Slik ble det ikke. Det syns jeg er veldig synd, sier Toften til den kommende utgaven Anbudet.

VOL har torsdag morgen vært i kontakt med Toften, som foreløpig ikke kan komme med ytterligere kommentarer.