– Jeg har sprunget 24-timersløp, så dette er bare oppvarming

Marius løper i tolv timer under Fæsterålen til inntekt for Kreftforeninga.
Sortland