Vesterålskraft vurderer å flytte ut av sentrum

Energiselskapet søker Sortland kommune om å kjøpe tomt på Frøskeland for nettselskapet. Samtidig ser Vesterålskraft på mulighetene for etablere seg i Vestmarka eller andre steder i Sortland.

FLYTTER UT AV SENTRUM? Vesterålskraft vurderer muligheten for å etablere seg i Vestmarka industriområde. 

Sortland

Styret i Vesterålskraft AS vurderer å flytte virksomheten ut av Sortland sentrum.