Godtok parkeringsplaner ved Telenorgården:

Får lage parkering, men må legge til rette for handicapplasser

Ulrix Eiendom har søkt Sortland kommune om å få etablere 54 parkeringsplasser i Kvartal 20, ved Telenorgården og kirkegården på Sortland. Søknaden gikk gjennom i formannskapet torsdag.

Ulrix Eiendom søker om å få etablere 54 parkeringsplasser ved Telenorgården og kirkegården på Sortland.   Foto: Ulrix Eiendom

Sortland

Søknaden ble enstemmig godkjent i formannskapet torsdag, men med et tillegg.

Høyres Jim Simonsen Jensen la frem et forslag om at det måtte legges til et krav om handicapplasser. Antallet var ei stund uvisst, til slutt landet han og resten av formannskapet på at det skulle settes til et minimum av fem plasser.

Dette ble enstemmig vedtatt.

– Stort behov

I sakspapirene kunne vi lese:

– Det er stort behov for mer parkering i Sortland sentrum, heter det i søknaden fra Ulrix Eiendom om å få etablere 54 parkeringsplasser i Kvartal 20 i Sortland sentrum, heter det i merknaden fra søker.

Dagens adkomst til parkeringsplassen fra Vesterålsgata skal stenges, og ny adkomst blir fra Havnegata. Området er avsatt til parkering og grøntanlegg i reguleringsplanen, og er i tråd med byplanen, og trenger ingen dispensasjon fra den. Området som skal benyttes har imidlertid ulik tillatt utnyttelsesgrad, fra 0 til 55 prosent, og det er søkt dispensasjon for å få en samlet utnyttelse på 67 prosent.

Estetisk

Blant vilkårene som er satt er god estetisk utforming på parkeringsplassen, gjerne med beplantning, at det etableres hekk som avskjerming mot kirkegården og at gangveien over parkeringsplassen skal være tydelig markert. Etter innspill fra Statens vegvesen må sperring mot Vesterålsgata ikke komme nærmere veien enn bygningsmassen.