Godtok avtale mellom kommunen og Kjempenhøy Boliger AS

Kjempenhøy-utbyggingen ble utsatt før sommeren, da det ble stilt spørsmål om trafikale forhold og utbyggingsavtale. Torsdag gikk saken gjennom i kommunestyret.

Her er tegningen av prosjektet. 

Sortland

Reguleringsplanen av Kjempenhøy var torsdag oppe til andregangsbehandling, i kommunestyret. Saken ble behandlet av formannskapet i forrige uke.

Intensjonsavtale

Rådmannen innstilte at kommunestyret godkjenner avtalen mellom Sortland kommune og Kjempenhøy Boliger AS.

Utbygger og Sortland kommune har en stund arbeidet med en intensjonsavtale som innebærer at Kjempenhøy Boliger AS er med på finansieringen. Avtalen er nå signert av utbygger, og den mangler nå kun kommunestyret ved ordfører Tove Mette Bjørkmo sin signatur for å tre i kraft.


Anbefaler ny rundkjøring i Vesterålsgata

I forslag til reguleringsplan for Kjempenhøy blir det foreslått bygging av ny rundkjøring i Vesterålsgata.

 

– Bekymret

Christoffer Ellingsen (Rødt) mente i formannskapet at politikerne hadde gjort feil, og foreslo å gå inn for en redusering i antall etasjer i tillegg til flere forandringer på utforming, men fikk ikke gjennomslag for dette.

– Vi er inneforstått at dette kan få konsekvenser, men vi må tenke hvordan fronten mot sundet blir. Hva vi gjør nå kan sette presedens for hva som skjer videre i årene som kommer, sa Ellingsen i formannskapet.

Selv om de ble nedstemt i formannskapet, kom de med et endringsforslag i kommunestyremøtet.

Den politiske posisjonen fremmet et tilleggsforslag om at endring fra 60-70 leiligheter i dagens reguleringsplan, til 94 leiligheter i den foreslåtte nye reguleringsplanen, er en vesentlig økning, som kan medføre vesentlig økning av behov for infrastruktur. Det sa Karl-Erling Nordlund (Sp) i kommunestyret.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Christoffer Ellingsen (R) i kommunestyret torsdag.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Høyre reagerte på skepsisen som ble vist fra talerstolen fra Rødt og Senterpartiet.

– Dette blir et flott område. Vi trenger flere boenheter i kommunen, vi har et relativt anstrengt utleiemarked, sa Høyres Johnny Karlsen.

Silvia Ovik (Høyre) kom med et hjertesukk:

– Jeg føler at mye av det som blir sagt fra talerstolen her er saksbehandling. Jeg reagerer på at man kommer hit til andregangsbehandling, har med vedtak fra formannskapet uten endringer, og så står man her og saksbehandler. At Ellingsen sier at dette ikke er positivt, er jeg ikke overrasket over. Hadde det vært opp til Ellingsen og Rødt, hadde vi ikke hatt utvikling i Sortland, sa Ovik fra talerstolen, før hun bestemt sa at Høyre ikke kommer til å støtte endringsforslaget.

Stemte

I sitt forslag innstilte rådmannen at kostnader til utbygging av vei, vann og avløp vil bli gjennomgått når fordelingsnøkler, utbyggingsavtaler og avklaring av finansiering av krysset i Vesterålsgata er avklart. Det skal være inngått avtale om fordeling av kostnader mellom utbygger og Sortland kommune.

Dette forslaget ble sendt videre fra formannskapet til kommunestyret.

Kjempenhøy boliger AS har underskrevet en avtale hvor de bekrefter at de skal bekoste egen andel av opparbeidelseskostnader med utbygginger av infrastrukturen som er hjemlet i reguleringsplan.

Reguleringsplan for krysset i Vesterålsgata vil bli behandlet som egen politisk sak mot slutten av året.

Alle partier var bekymret

Reguleringsplanforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn i vår.

I sitt møte i juni satte formannskapet i Sortland bremsen på i det såkalte Kjempenhøy-prosjektet, da de fikk reguleringsplanen til andregangsbehandling. Samtlige partier påpekte trafikale konsekvenser for forhold og økonomiske konsekvenser for kommunen.

Årsaken til de trafikale bekymringene er at det ligger an til tre store utbygginger i området samtidig, med både Sortland Senter, Kjempenhøy og ny brannstasjon.

– Jeg blir frustrert. Vi har kommentert de trafikale forholdene i dette området hver gang vi har behandlet denne saken, uten at noe skjer. Anleggstrafikken vil bli stor, er det forsvarlig å starte opp disse prosjektene før disse tingene er på plass, spurte Høyres Silvia Ovik i formannskapsmøtet den gang.


Utsatte Kjempenhøy-behandling

Torsdag satte formannskapet i Sortland på bremsen i det såkalte Kjempenhøy-prosjektet, da de fikk reguleringsplanen til andregangsbehandling.


94 boenheter

Steinsvik Hus & Entreprenør AS lanserte planene om det store leilighetsprosjektet i området nedenfor Kiwi i Sortland sentrum i 2014.

Planen er å tilrettelegge for utbygging av 94 boenheter fordelt på fire blokker med varierende høyder. Det er også planlagt garasjeanlegg, sykkelparkering, utearealer, lekeplass, havnepromenade og småbåthavn.

Planforslaget viser en pir utover sjøen, med en boligblokk i inntil sju etasjer på deler av bygget. De øvrige boligblokkene er trukket lenger vestover.