Munningsletta Vel og Sigerfjord Idrettslag får kulturpenger

Kulturfabrikken bevilget til sammen 30.000 kroner i styremøtet forrige tirsdag.

FÅR STØTTE: Maya Daljord og Munningsletta Vel får 10.000 kroner til prosjektet med å gjenreise det kulturhistoriske stedet.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Munningsletta Vel har den siste tiden jobbet med å sette opp et servicebygg på det historiske kulturstedet overfor Ånstad i Sortland.

De har søkt om midler fra Kulturfabrikken – og har nå fått positivt svar.

Berømmes for arbeidet

I et møte i Kulturfabrikken forrige tirsdag vedtok styret å støtte prosjektet med 10.000 kroner.

Beløpet dekkes av avsatte midler til nærmiljøanlegg.

– Styret for Kulturfabrikken Sortland KF berømmer Munningslettas Vel for arbeidet med å utvikle området til en møteplass for bygda og for Sortlands befolkning, skriver styret i møtereferatet.


Munningsletta tiltrakk seg hundrevis av folk

– Jeg hadde ikke forventet så mange, sier arrangøren.

 

Støtter aktiviter for barn og unge

Styret vedtok på samme møte å bevilge 20.000 kroner til Sigerfjord Idrettslag til dekning av husleie for aktiviteter i Sigerfjord Samfunshus for barn og unge.

Styret ber om at det sendes rapport og regnskap for aktivitetene i 2016 før utbetaling.