Gjennomfører flere asfaltarbeider i Sortland i høst

Sortland kommune gjennomfører flere asfalt-oppgraderinger i høst.
Sortland

Brynjulv Øverby i teknisk etat i Sortland kommune orienterte i formannskapet torsdag for hvilke veier som får asfalt nå i høst.

Har mottatt tilbud

Veiene Åsanveien, Sildpollveien, Nygårdsfeltet, Holmstad boligfelt og  Gunsteinsvei prioriteres. her har man mottatt tilbud og arbeidet starter snart.


Ber om at Verkstedveien prioriteres NÅ

Daglig leder ved Auto 3000, Geir Bolsøy, håper at politikerne tar rehabilitering av Verkstedveien i Vestmarka industrifelt inn igjen på budsjettet for 2017.


– Vi vil prioritere disse for det å legge ny asfalt på sikt er det beste. Det er bedre enn at vi må kjøre frem og tilbake og vedlikeholde veien, fortalte Øverby.

Verkstedveien får asfalt

Verkstedveien i Vestmarka industriområde får også asfalt. Her har kommunen fått faglige råd og har vedtatt fremgansmåten.

– Vi kommer til å frese ned eksisterende dekke og rette opp hvor det trengs, før vi legger ny asfalt. Dette skjer i september og oktober nå i høst, fortalte Øverby.

Grøfting og overvannshåndtering vil skje i 2018.