Utfører tiltak i skolekvartalet for å bedre trafikksikkerheten

Flere har meldt om tidvis trafikk og parkeringkaos ved skolekvartalet på Sortland. Nå gjennomfører Sortland kommune tiltak.

  Foto: Innsendt

Sortland

I desember i fjor gjennomførte kommunen observasjoner ved skolekvartalet under levering av elever og henting av elever i skolekvartalet. Dette informerte Brynjulv Øverby i teknisk etat i Sortland kommune under torsdagens formannskap.

I observasjonene så man ingen farlige situasjoner, men man så situasjoner som førte til en del situasjoner som kunne blitt problematiske.


- Politiet vil følge opp saken

Trafikkaos og feilparkerte biler i skolekvartalet på Sortland vil bli fulgt opp av politiet. Mandag morgen skal en trafikkskolebil ha vært en av de feilparkerte bilene i området. - De burde vite bedre, mener politiet.


Godt skiltet

Øverby fortalte at veien er satt opp slik med parkering forbudt på vestsiden av Parkveien samt skilting av all stans forbudt flere steder. Likevel ser en at det er riktig å gjennomføre en del tiltak for å gjøre trafikkflyten bedre ved levering og henting ved skolene.

Derfor skal en gjennomføre følgende tiltak:

  • Skilte gangfelt
  • Lage toside skilt på alle all stans forbudt-skilt.
  • Skilte at det er skolekjøring.
  • Drive holdningsarbeid.
  • Søke om å ordne et bringe- og hente-område på skolens parkeringsplass.

Mange biler feilparkert i skolekvartalet:

Bussjåfør: - Dette er et stort problem for oss– Vil avlaste

Det sistnevnte tiltaket mener Øverby skal kunne løse opp i mange av de situasjonene som har skapt irritasjon og trøblete situasjoner ved skolene.

– Vi har i våre observasjoner sett at noen står kanskje noe lenge ved henting av barna etter skoletid i de områdene det er skiltet med all stans forbud. Det tror vi vil løse seg ved at vi får et område for bringing og henting på skolens parkeringsplass, fortalte Øverby.

Når tiltakene er gjennomført vil man vurdere trafikkbildet på nytt.


Vil ha bilfrie soner rundt skolene i Vesterålen

Gjennom prosjektet «Hjertesone» oppfordres skoler, foreldre og elever til å ta initiativ til bilfrie soner rundt skolene i regionen.