Jacobsen ber om fritak fra politikken

Sortland Aps Sigurd Jacbosen har bedt om å få tre ut av kommunestyret og formannskapet.

En sentral skikkelse i sortlandspolitikken kan være på vei ut av formannskap og kommunestyre.  

Sortland

Sigurd Jacobsen har de siste årene vært en sentral skikkelse i sortlandspolitikken som representant i formannskap og kommunestyre, og som gruppeleder og leder i Sortland Arbeiderparti.

Nå kan han være på vei ut av politikken. Han har nemlig bedt om fritak fra sine politiske verv i formannskapet og kommunestyret. Det på grunn av sin arbeidssituasjon.

Stor arbeidsmengde

Jacobsen begynte i vår som produksjonssjef hos Nordlaks Produkter, og har siden nesten ikke vært å se i politiske møter. 

– Jobben omfatter store deler av året direkte personal ansvar for over 100 ansatte, samt en betydelig arbeidsmengde utover normalarbeidstid. Erfaringene så langt er at jeg har meldt forfall til samtlige møter i kommunestyre og formannskap etter 1.4. Jeg ser videre at arbeidsmengden ikke vil avta i tiden framover, og det vil ikke være mulig for meg å gjøre en god jobb for både Nordlaks og Sortland kommune, skriver Ap-politikeren i sin søknad.

Søknaden skal behandles i denne ukas kommunestyremøte i Sortland. Rådmannen har fremmet saken uten innstilling, men skriver i saksfremlegget at Jacobsens verv i formannskapet er det mest belastende, og presenterer et alternativ hvor han får fritak fra dette, men fortsette i kommunestyret – som ikke møtes like ofte.  

Nyvalg

Det skal være høy terskel for å innvilge fritak fra politiske verv, og et vilkår er at representanten «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Rådmannen skriver i saksfremlegget at det vil være opp til kommunestyret å bestemme hva som er legitim grunn til fritak, men at avgjørelsen ska dekkes av formuleringen over.

Dersom kommunestyret imøtekommer Jacobsens søknad, må de også foreta valg av ny representant til formannskap og kommunestyre.