Vil at Bjørkmo, Nordlund og Gregersen skal kunne vie sortlendingene

Denne uka skal kommunestyret i Sortland ta stilling til hvem som skal kunne lede borgelige vielser i kommunen til neste år.
Sortland

Stortinget bestemte tidligere i år at noen oppgaver skal delegeres fra staten til kommunene. Blant dem ansvaret borgerlige vielser. Ekteskapsloven er endret, og ordførere og varaordførere er gitt direkte vigselsmyndigheten i den nye loven. I tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.


Neste år kan du gifte deg hos Aasvik, Jensen eller Teigen

En lovendring gjør at de som ønsker det kan gifte seg hos kommunen fra 1. januar neste år.

 

Fra neste år

I slutten av juni ble hele kommune-Norge bedt om å ta stilling til hvem som skal kunne utføre kommunal vigsel, trolig allerede fra 1. januar neste år. I vesterålskommunene er sakene ventet til politisk behandling i høst, og i Hadsel har den allerede vært innom formannskapet. Mens rådmannen i Hadsel ville gi både sektorsjefer og kommuneoverlegen vigselsrett, i tillegg til varaordfører og ordfører, ville formannskapet begrense det til ordfører, varaordfører og rådmann.

Og det er det som er forslaget til rådmannen i Sortland, når kommunestyret der får saken til behandling denne uka.

I sin innstilling til vedtak foreslås det at ordfører, varaordfører og rådmann skal ha vigselsmyndighet i Sortland. Det vil innebære at Tove Mette Bjørkmo, Karl Erling Nordlund og Randi Gregersen skal stå for borgerlige vielser i Sortland fra neste år.

Det skal også utarbeides en serviceerklæring og interne rutiner for kommunale vigsler, som skal være politisk behandlet senest november 2017. Rådmannen vil også at behandling og endring av disse rutinene skal delegeres til formannskapet.

– Funksjon, ikke person

– Administrasjonen mener det vil være praktisk at det er flere enn ordfører og varaordfører som kan vie, og at ansatte også kan få slik myndighet. Det vil være naturlig at dette legges til rådmannen. Myndigheten bør knyttes til funksjon og ikke til person og den kan ikke delegeres, heter det i saksfremlegget til torsdagens kommunestyremøte i Sortland.


Til neste år kan du velge å bli viet av en av disse

Vil du bli gift av økonomisjefen i Hadsel, rådmannen, ordføreren eller kanskje frister det mest med en vigsel av kommuneoverlegen? Dette er valg kommende brudepar i Hadsel trolig vil få til neste år.

 

Rådmannen mener også at rådhusets tidligere kinofoajé og kommunestyresalen er egnede lokaler til en vigselsseremoni.