Vedtok reguleringsplan for brannstasjon

Sortlandspolitikerne fikk torsdag saken om ny brannstasjon på bordet. Den ble banket gjennom i kommunestyret uten mye debatt.

NORTURA-TOMTA: Her skal det bygges en ny brann- og ambulansestasjon. Arkivfoto: Marius Birkeland 

Sortland

Brann og redning og ambulansetjenesten skal etter planen samles under ett tak på den gamle Nortura-tomta i Sortland. Politikerne var fornøyd med å få godkjent områdereguleringa, slik at man nå kan få fortgang på sakene.


Vil samle nødetatene i samme bygg

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo ønsker at både politi og ambulanse skal følge med brannvesenet til Nortura-tomta.


Den gamle Nortura-tomta ble valgt som lokalisering, i mars i fjor. Forprosjektet var ferdig i juni i år, og planen er byggestart tidlig neste år. Nå er de ett skritt nærmere, med godkjent reguleringsplan.


Ny brannstasjon på Sortland

Har ambisjoner om å starte bygging i januar

Ny prislapp på brannstasjonen i Sortland er 62 millioner kroner. Torsdag fikk formannskapet informasjon om ståa i prosjektet.


I vedtaket heter det at reguleringen får status som områderegulering. Dette betyr at arealer som ikke inngår i brann- og ambulansestasjonen, får krav om detaljregulering før tiltak kan realiseres på disse arealene.