I februar 2015 kvestet han en annens fot i en bildør. Nå er straffeutmålingen klar.

Mannen som i 2015 kjørte på en annen bil, slik at den andre førerens fot kom i klem i bildøra, er dømt i Hålogaland lagmannsrett.
Sortland

Dommen i den mye omtalte Frøskelands-saken er klar. Det ble i forrige uke klart at juryen mente tiltalte var skyldig på alle punkter.


Funnet skyldig på alle punkter

Juryen i saken der en mann fikk avklemt beinet i ei bildør på Frøskeland har tatt stilling til skyldsspørsmålet i saken. Tiltalte er funnet skyldig på alle punkter.

 

Nå foreligger endelig dom med straffeutmåling.

Tiltalte ble dømt til fire år og tre måneders fengsel, samt en bot på 20 000 kroner. Han mister førerkortet for alltid. Han må også betale erstatning til fornærmede på 200 000 kroner.

Anket til lagmannsretten

Mannen var tiltalt for tre forhold:

  • For å ha brukt særlig farlig redskap til å skade en annen på legeme
  • For å ha kjørt bil mens han var ruset
  • For å ha brukt amfetamin

– Beinpiper stakk ut, og foten hang kun i hudvev

Det var en mann med et hardt skadet bein som møtte politibetjent Thomas Berg da han kom til stedet på kvelden 27. februar 2015.

 

Saken var oppe for Vesterålen tingrett i februar i år, der mannen ble dømt til tre års fengsel, samt 30 000 kroner i bot. Videre mente tingretten at han skulle miste førerkortet for alltid, samt å betale 150 000 kroner i erstatning til fornærmede.


Dommen i Frøskelands-saken er klar:

Må sone i tre år etter å ha kvestet en annens fot i bildør

Mannen som i februar for to år siden kjørte på og kvestet en annens fot i ei bildør i ei busslomme på Frøskeland er dømt til tre års fengsel.

 

 

Tiltalte anket dommen til lagmannsretten, og saken var på ny oppe for retten i forrige uke.

Ingen formildende omstendigheter

Aktors påstand var tre års fengsel samt en bot på 20 000 kroner, samt å bli fratatt førerkortet for alltid. Bistandsadvokat Trude Marie Wold ba om oppreisning etter rettens skjønn.


– Fornærmede kom med drapstrusler til meg

Tiltalte mener at fornærmede kom med drapstrusler til han, og at han fryktet for sin egen sikkerhet i episoden på Frøskelandsfjellet.

 

Tiltaltes forsvarer ba tiltalte om å bli ansett på mildeste måte.

Retten konkluderer med at tiltalte har forsettlig, og med tid til å tenke seg om, brukt sin bil som angrepsvåpen med betydelig skade på legeme til følge.


Rettssaken er i gang

De to partene i Frøskelands-saken møtes i Hålogaland lagmannsrett i Bodø over tre dager denne uka.

 

– Etter påkjørselen forlot han stedet uten å undersøke situasjonen. Han viser ingen anger, og kritiserte etter hendelsen politiet for ikke å reagere mot fornærmede som hadde kjørt uten førerkort. Ved påkjørselen var han med «all sannsynlighet» påvirket av amfetamin tilsvarende en promille høyere enn 0,5 promille, med «en viss sannsynlighet» med en promille høyere enn 1,2, heter det i domspapirene.

Det er ingen formildende omstendigheter ved handlingen. Dommen er enstemmig.

– Alvorlig fysisk satt tilbake

Fornærmede fikk foten nærmest kappet rett av i ulykken, og måtte amputere beinet like under kneet. Han får nå 200 000 kroner i oppreisning.

Amputasjon: Mannen måtte amputere foten etter den alvorlige hendelsen, som skjedde for 2,5 år siden.  Foto: Marius Birkeland

 

– I denne saken er fornærmede alvorlig fysisk satt tilbake for resten av livet, og handlingen er grov, konkluderer retten.