Sortland Dyreklinikk har fått nytt navn

Sortland Dyreklinikk blir en del av AniCura.

Inne på operasjonssalen fikk man et visst inntrykk av hva som foregår når dyr legges på operasjonsbordet.   Foto: Vidar Eliassen

Sortland

Sortland Dyreklinikk er nå AniCura Sortland og blitt en del av AniCura Group.

– Det betyr at klinikken nå er en  del av en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr. AniCura oppretter en ny region med seks klinikker i Nord-Norge. Tanken bak storsatsingen er å styrke tilgjengeligheten og utviklingen av veterinærtjenester av høy kvalitet i regionen, skriver Anicura i ei pressemelding.

AniCuras nye region, AniCura Region Nord, består av AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya sammen med tre andre veletablerte nordnorske klinikker som ble innlemmet i AniCura den 1. September: Harstad Dyreklinikk, Sortland Dyreklinikk og Finnsnes Dyreklinikk.

– Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område. Ved å kombinere kompetansen og ressursene til disse kvalitetsklinikkene kan vi utvikle og forbedre tilbudet innen veterinærmedisin i denne regionen på en måte som tidligere ikke var mulig, sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge.

Nord-Norges eldste

Sortland Dyreklinikk er Nord-Norges eldste praksis og er spesielt kjent for sin kompetanse innen kirurgi. Rune Mikalsen har spesialisering i kirurgi fra det engelske etterutanningssystemet, og mottar henvisninger fra hele Nord-Norge. Han inngår nå også i kirurgiteamet i Tromsø, men arbeider og mottar pasienter på Sortland som før sammen med resten av staben med dyktige og dedikerte ansatte.

– Sammen kan vi dekke mer av regionen og vi kan dele kompetansen mellom oss. For de ansatte betyr dette bedre karrieremuligheter og økte muligheter for å bygge kompetanse ved kunnskapsdeling og –utveksling mellom klinikkene, sier regionleder Bente Akselsen.