Geir Jørgensen, Statens vegvesen:

– Med bompenger kunne vi fått skikk på Vesterålsgata «i en smell»

Det er en begrenset pott med midler som ligger inne til forbedringer i Vesterålsgata, 13, 4 millioner kroner. – Slik utviklinga på Sortland er, vil det komme en rekke utfordringer i kryssene i årene som kommer, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Geir Jørgensen.

  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Avdelingsdirektør for vegavdelingen i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen, holdt nylig ei orientering for formannskapet i Sortland om tiltakene som ligger inne i regional transportplan. Det som er prioritert her vil danne grunnlaget for de framtidige økonomiplanene.