Driftsutvalget vil videreføre driftsutvalget

Politisk organisering er oppe på den politiske dagsorden i Sortland. I behandlingen av driftsutvalget i eget organ, gikk politikerne for å videreføre utvalget, men med nye oppgaver.

Liv Tjønsø la frem forslaget for Høyre og Fremskrittspartiet.  Foto: Ove Aalo

Sortland

Under møtet forelå det to alternative innstillinger for politikerne: Det ene var å videreføre driftsutvalget, men med nytt navn og nye oppgaver, og det andre var å legge ned utvalget, og heller opprette to hovedutvalg, for helse, omsorg og oppvekst, og teknisk, miljø og næring.


– En omorganisering kan gi flere folkevalgte en bedre forståelse

Driftsutvalget skal torsdag behandle saken om sin egen fremtid.

 

Målet med omorganisasjonen er å skape et større engasjement i det politiske arbeidet i kommunen.

– Ved å gi flere folkevalgte muligheten til aktivt å ta del i behandlingen av saker som vedrører befolkningen, vil dette kunne gi bedre forståelse for de problemstillingene og utfordringene som hviler på de ulike fagområdene og skape større engasjement for det politiske arbeidet, heter det i sakspapirene.

Høyre og Frp, ved Liv Tjønsø, kom med nytt forslag om å etablere ny organisasjon i ett hovedutvalg, og at utvalget beholder navnet sitt. Dette forslaget ble vedtatt med flertallets stemmer.

Saken var først oppe i formannskapet i september, men ble da vedtatt utsatt i påvente av vedtaket fra driftsutvalget.