Rødt håper å få med kommunestyret på å endre Sigerfjord-planer

Rødt Sortland ønsker at deler av den planlagte gang- og sykkelveien i Sigerfjord skal gjøres om til fortau.

Christoffer Ellingsen (t.v) ønsker å få med kommunestyret på å endre planene for gang- og sykkelvei i Sigerfjord. 

Sortland

Dette foreslår Rødt foran kommunestyret som skal behandle saken neste uke.