Kulturfabrikken er positiv – rådmannen er skeptisk:

Ber politikerne vurdere om det er forsvarlig å forplikte kommunen til å drive Kunstnerhuset

Torsdag skal kommunestyret i Sortland igjen ta stilling til Kunstnerhusets fremtid.

Kunstnerhusets fremtid avgjøres trolig førstkommende torsdag.   Foto: Sanna Drogset Børstad.

Sortland

Det har i flere år hersket usikkerhet rundt spørsmålet om Kunstnerhusets fremtid.