Jubler over Høyre-forslag om sykkelvei i Sigerfjord

Grunneierne i Sigerfjord har fortvilt over at rådmannens forslag til gang- og sykkelvei tok det de mente var for mye av eiendommene, og ikke var trafikksikkert nok. Grunneierrepresentant Rolf Lossius jubler over et alternativt Høyre-forslag.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

– Selvfølgelig setter vi trafikksikkerheten først. Men vi mener grunneierne ikke er hensyntatt nok i rådmannens forslag, sier kommunestyrerepresentant Beate Bø Nilsen (Høyre).