Kommunen sier nei til å kjøpe Statoil-tomt

Kommunestyret på Sortland avviste torsdag å kjøpe tanketomta til tidligere Statoil, nå Circle K i Sortland. Kjeden kan dermed selge til andre.

Tanktomta til Circle K, tidligere Statoil.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Før kommunestyremøtet i Sortland torsdag, kom SVs Oddmund Enoksen med forslag om å avvise kommunalt kjøp av en Circle K-tomt. Det er snakk om Statoils tanktomt ved havna, ikke tomta til selve bensinstasjonen. I sommer ga kommunen uttrykk for interesse for å kjøpe tomta, forutsatt at det ble godkjent av kommunestyret.

Kommunestyret skulle behandle saken i slutten av juni, men da ble den utsatt, ettersom det ble kjent at en nabotomt hadde blitt solgt for lavere kvadratmeterpris enn det Circle K ba om.

Avviste kjøp

Torsdag vedtok kommunestyret at de ikke ønsker å kjøpe tomta, prissatt til 6,7 millioner kroner.

Dermed står Circle K fritt til å finne andre kjøpere. Formannskapet innstilte i sakspapirene på at kommunen ikke vil bruke forkjøpsretten. Dette vedtaket ble videreført av kommunestyret.

Eiendomsavdelingen i kommunen vurderte i sommer at tomta var riktig å kjøpe med tanke på industri- og næringsutvikling i området.

– For høy pris

Få av partiene gikk inn for kjøp av tomta under møtet.

Mens for eksempel Høyre og Rødt begge ga uttrykk for at de ikke syns kommunen hadde økonomisk rom til å kjøpe tomta, og at de heller ikke så noen avklart funksjon for tomta, var det prisen som var ankepunktet for SV.

– Denne prisen er høy. Dersom Circle K vil selge til andre for lavere pris, bør vi vurdere om forkjøpsretten skal benyttes, sa Oddmund Enoksen. Han fremmet dermed et forslag om at man ved et eventuelt kjøp til private for lavere pris kan vurdere å bruke forkjøpsretten. Det forslaget falt.

Sp med varaordfører Karl Erling Nordlund og Ap fremmet forslag om at kommunen skulle kjøpe tomta. De fikk ikke med seg flertallet.