Rådmannen: Situasjonen er kritisk

– Sortland styrer mot Robek

Økonomisjefen Johnny Kvalo advarte om at både framtidsutsiktene og likviditeten til Sortland kommune er dårlig. Etter økonomiplanperioden som går ut mot 2021, styrer kommunen mot Robek, var hans spådom.

  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Sortland kommune må styre økonomien stramt de fire neste årene. Og selv med stram styring, går det mot Robek, ifølge kommunens øknomisjef Johnny Kvalo.

Robek står for Register om betinget godkjenning og kontroll. I praksis betyr det at kommunens budsjettarbeid settes under administrasjon.

Stor lånegjeld

En av grunnene, er at Sortland kommune har stor lånegjeld. Per i dag, er den på 1,1 milliarder kroner, informerte Kvalo om på kommunestyrets første budsjettmøte torsdag.

Han omtalte også likviditeten som svært dårlig.


 

Sortland kommune har ingen sikringsstrategi. Men de kan inngå renteavtaler med banken på ca. halvparten av gjelda.

Det er ingenting som tilsier at kommunen må ha driftskreditt til neste år, ifølge økonomisjefen.

Inni denne gjelda ligger også gjelda til Kulturfabrikken Eiendom.

Ikke konkrete kutt

Foreløpig er kun forutsetningene for budsjettet og økonomiplanen lagt fram, ikke rådmannens helhetlige forslag, som altså trolig kommer neste uke.

Men allerede er det noen ting som er klart: investeringer i økt demensomsorg utsettes til 2021, og økes da med 0,40 millioner. Penger flyttes fra spesialpedagogikk og -tilpasninger til hjemmetjenesten, slik at det kan opprettes 3 nye årsverk i hjemmetjenesten. Kvalo forsikret likevel kommunestyret om at hvis det kommer vedtak om spesialundervisning for en elev, skal man klare å skaffe penger til det.


Sortland skal ta imot 20 flyktninger til neste år

Økonomisjefen i kommunen informerte under torsdagens kommunestyremøte om at Sortland skal ta imot 20 flyktninger til neste år. To av dem er enslige mindreårige.


Pensjonsutgiftene øker med 2 millioner, og lønnspotten ender på 16,2 millioner. I dag er pensjonsutgiftene på 68-70 millioner.

Samtidig økes eiendomsskatten noe, slik at man får inn rundt 1,4 millioner, om justeringene i hva man faktisk har fått inn i år, tas med.

Skatteinntektene blir på ca. 11 millioner til neste år, ifølge planen.

I rådmannens dokument ligger det også inne en nedgang i inntekter basert på forslaget til statsbudsjett som foreløpig er lagt fram.

Kommunen håper likevel også å spare en del penger - blant annet ved å gjeninnføre halleie i Blåbyhallen. Kommunen har subsidiert halleia slik at folk har kunnet leie gratis. Ved å slutte med det, sparer de 1,2 millioner årlig, er rådmannens spådom.

Krangel om Robek

Situasjonen for kommunen er kritisk, var Kvalos beskrivelse.

Høyres Silvia Ovik Marhaug reagerte kraftig på rådmannens beskrivelse.

– Dette er ikke godt nok. Vi får ikke prioritert politisk ut fra det vi har fått i dag, sa hun. Kommunestyret ble nemlig informert om at de først får sakspapirene utlevert 16. november. Hun påpekte at man på forhånd ble fortalt at budsjettet og økonomiplanen skulle legges fram på dagens møte. Hun mente også planen var for passiv.

– Jeg reagerer på at det ikke er tatt grep for å unngå Robek, sa Marhaug.

Kvalo omtalte det som en realitetsbeskrivelse.

Jennestad ikke med

Politikerne ble også varsla om at flere av tingene de har vedtatt, ikke vil komme med i neste års budsjett, på grunn av manglende rom. En av de tingene som konkret ble nevnt, var Jennestad brygge.

Høyre reagerte også på at Sortland styrer mot Robek, når antallet kommuner på lista stadig synker. Rådmannens svar var at «inntekter får man ikke gjort så mye med».

Rødts Christoffer Ellingsen mente derimot det var ryddig av rådmannen å presentere sakens fakta om dette. Han påpekte at rådmannen ikke har ansvar for å presentere et budsjett i balanse, det er det formannskapet som har.