Sortland skal ta imot 20 flyktninger til neste år

Økonomisjefen i kommunen informerte under torsdagens kommunestyremøte om at Sortland skal ta imot 20 flyktninger til neste år. To av dem er enslige mindreårige.

Økonomisjef Johnny Kvalo i Sortland kommune.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det skal altså komme 18 "ordinære" flyktninger, og 2 ungdommer under 18 år som har ankommet Norge alene, til Sortland i 2018.

Som et ledd i å løse flyktningkrisa i 2015, da veldig mange ankom samtidig, fikk kommunene økte tilskuddet for kommende år for å ta imot flyktninger, slik at de skulle bosettes raskt.

23 millioner ekstra

Dette tilskuddet gis fremdeles - og kommunen får dermed 23 millioner til neste år for mottak av de 20 flyktningene. Men dette tilskuddet går kraftig ned fra 2019, og det vil påvirke økonomien i årene framover. De siste årene har disse pengene nemlig tilført sårt trengt kapital til budsjettet.

– Rådmannen har ikke tatt hensyn til denne endringen i sitt forslag, sa økonomisjef Johnny Kvalo.

– Det er altså riktig forstått at man for 2019, 2020 og 2021 ikke har tatt høyde for at det beløpet vil bli vesentlig redusert, og dermed ikke har inndekning for den reduksjonen, spurte SVs Oddmund Enoksen, noe rådmannen bekreftet.

Rådmannen vil komme med ny sak om dette senere i år.

Brukes på andre ting

Rødts Christoffer Ellingsen stilte spørsmål ved om penger som gis for mottak av flyktninger, i realiteten tas inn i driftsbudsjettet og subsidierer helt andre ting.

– Det subsidierer primært annen type tjenesteproduksjon. Men selvsagt går noe til mottak av flyktningene, var Kvalos svar.