Vil utvide Vestmarka næringsområde med 100 dekar

Industriområdet i Vestmarka kan bli enormt. I dagens reguleringsplan ligger 70 dekar inne. I byplanen ble det lagt til 100 dekar til. Og prosjektleder Inge Ovesen håper å kunne legge nye hundre mål til planen.

Inge Ovesen er fagleder for prosjektene Vestmarka og industriområde Holmen.   Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Etter arealet lagt inn i byplanen, er området for Vestmarka næringsområde nå 170 dekar. Men det kan bli enda større.

– Vi må tenke strategisk om næringsutvikling, også utover det området som ligger i plane nå. Vi har en visjon om å se på nærliggende områder som også kan tas med, sier Inge Ovesen, og viser til et område på oversida av dagens reguleringsområde, hvor han mener det kan tas inn 70 dekar til.


 

I tillegg er kommunen i dialog med Statnett og Vesterålsnett, og Statnett åpner for at dagens strømledninger kan legges under bakken.

– I så fall får vi 30 dekar til, sier Ovesen.

Stor interesse

Ovesen sier det er stor interesse hos næringsaktører for å etablere seg der. Men få tomter er til salgs.

Anslaget på tomteprisen som ble presentert i torsdagens kommunestyremøte, var på 410 kroner kvadratmeteren. Det er kun et estimat.


Nye næringsarealer i Vestmarka

Kommunen jakter på nye næringsarealer, og har allerede interessenter. Nå skal nytt industriområdet i Vestmarka utvikles.

 

– Det blir en utgift på rundt 30 millioner for kommunen, påpekte Rødts Christoffer Ellingsen, dersom kommunen selv må betale kostnadene for å klargjøre de nye 70 målene Ovesen ønsker.

Ovesen sier at flere næringsaktører har signalisert at de kan være villige til å inngå opsjonsavtaler og dermed betale for deler av finanseringa.

Kontroversiell myrdrenering

Mye av områdene som er aktuelle, er myrområder i dag. Kommunen må dermed drenere og frakte bort myrtorven. Her håper Ovesen å kunne få til et samarbeid med lokale aktører om deponi.

Ovesen sier at Fylkesmannen er skeptisk til at Sortland vil gjøre om myrområder til næringsareal. De har bedt kommunen vurdere om det er andre mulige områder, men det er det ikke, ifølge ham.


Vesterålskraft vurderer å flytte ut av sentrum

Energiselskapet søker Sortland kommune om å kjøpe tomt på Frøskeland for nettselskapet. Samtidig ser Vesterålskraft på mulighetene for etablere seg i Vestmarka eller andre steder i Sortland.

 

Å drenere myr for å bygge på arealene er kontroversielt. Myr er nemlig et av de største naturlige deponiene for CO2 vi har på land. Slik drenering, innebærer dermed at CO2en som har ligget i myra, blir frigjort.

Stortinget debatterer i disse dager forbud mot nydyrking av myr. Dersom de forbyr nydyrking for matproduksjon, trenger det ikke nødvendigvis påvirke muligheten til å drenere for næring, mener Ovesen.

Ellingsen påpekte at myr også fungerer som en svamp, for å regulere vannstanden. Det kan blant annet forminske risikoen for flom, sa han fra talerstolen. Ovesen sa det med regulering av overvann var hensyntatt i planen.