Kun én vesteråling vil fiske hummer

Ørjan Magne Olsen er den eneste i Vesterålen som har registrert seg som hummerfisker hos Fiskeridirektoratet til neste år. Kleiva-lektoren planlegger å fiske hummer på sørlandet.

Kleiva-lektor og hummerfisker.  Foto: Privat

Sortland

Fiskeridirektoratet har sluppet en oversikt over hvor de som har søkt om å få fiske hummer til neste år, kommer fra.

Det er 36.000 som har søkt på landsbasis. Bare 152 av dem holder til i Nordland - og kun én i Vesterålen. Ørjan Magne Olsen fra Sortland er den eneste vesterålingen som har registrert seg. Han har registrert seg som fritidsfisker av hummer.

De øvrige vesterålskommunene er ikke med i oversikten, noe som betyr at ingen bosatt i disse kommunene har søkt.

Lærer på Kleiva

Olsen, som altså er den eneste fra Vesterålen på lista, er til vanlig lektor på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Han underviser i akvakultur for andretrinnet på naturbruk.

Selv har han fisket hummer siden han var liten. Men han er i mindretall i nord. Kleiva-rektoren vokste opp på Sørlandet, som har en mer aktiv hummerfiskekultur.

Vesterålen ligger nær nordgrensa for hummer, men det er hummer i området. Regionen har tidligere hatt aktive hummerfiskere.

Yrkesfisker i Lødingen

Selv om det ikke er noen flere enn Olsen som har registrert seg i Vesterålen, har én person bosatt i Lødingen registrert seg - som yrkesfisker.

Bare 12 personer i hele Nordland har registrert seg som yrkesfiskere av hummer.

Nytt av året er at samtlige personer i Norge som vil fiske hummer neste sesong, må registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Derfor har vi nå en bedre oversikt enn tidligere over hummerfiskerne.