Seks millioner kroner mer til Kleiva i 2018

Under fremleggingen av budsjettet for Nordland Fylkeskommune i 2018 kom det frem at rammene til Sortland videregående skole avdeling Kleiva økes.

  Foto: Arkivfoto

Sortland

Tirsdag la Nordland Fylkeskommune frem forslaget til budsjett for 2018.


Positiv til fiskerifag-tilbud på Myre

Fylkesrådet i Nordland vil etterkomme ønskene fra Vesterålen om å opprette fiskerifag-klasse på Myre, men det er mot at Vg2 matfag legges ned.

 

Sortland videregående skole avdeling Kleiva ble vedtatt innspart i økonomiplan 2014-2017.

I økonomiplan 2016-19 ble det vedtatt en omstilling på Kleiva. I 2017 ble det vedtatt videre drift av tilbudet. Som følge av dette styrkes rammen til Sortland videregående skole med 6 millioner kroner i 2018.

I tillegg foreslår fylkesråden i bevilge 10 millioner hvert år fra 2018 til opprusting av bygningene. Totalt får de altså 40 millioner over fire år, om fylkesrådens forslag går gjennom. Pengene er tiltenkt oppgradering av kantina og hybelhusene, informerer avdelingsleder Nils Ragnar Stensø Skjørholm.

Les hele forslaget her