Høyres wessel-olsen om busjettet

Roar Wessel-Olsen (H) er skeptisk til rådmannens forslag om å bruke disposisjonsfond. – Vi er nødt til å ta ned drifta i kommunen, mener han.

Roar Wessel-Olsen fra Sortland Høyre mener det må tas noen tøffe grep for å få ned drifta i kommunen. – Jeg er skeptisk til å knuse sparegrisen, for det kan fort bli til et problem senere, sier han.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Roar Wessel-Olsen (H) sitter i opposisjon, og gir sin kommentar til budsjettet 2018  på generelt grunnlag.