138 km/t i 80-sonen

Må i fengsel - og mister lappen i 11 måneder

En mann fra Sortland dømmes til 15 dagers fengsel, og fratas førerkortet i 11 måneder, for å ha kjørt for fort.

Vesterålen tingrett.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Dommen ble avsagt fredag forrige uke.

En Sortland-mann må i fengsel etter å ha kjørt i 138 km/t i en 80-sone. Hendelsen skal ha skjedd i august i år. Da ble farten hans registrert til 138 km/t på en strekning med 80 km/t som fartsgrense.

Siden farten var over 135 km/t, må mannen i fengsel - Vesterålen tingrett landet på 15 dagers fengsel.

I tillegg mister han førerkortet for 11 måneder, regnet fra da hendelsen fant sted, siden det har vært konfiskert siden da.

I dommen står det at den domfelte må ta deler av førerprøven på nytt for å få tilbake førerkortet når de 11 månedene er utløpt.

Retten anså som det formildende at mannen tilsto overtredelsen, men de regna det som skjerpende at mannen tidligere er dømt for å ha kjørt for fort - den siste saken skal ha skjedd i 2012. Siden forholdene ligger mer enn 5 år tilbake i tid, ble det likevel ikke særskilt vektlagt av retten.