Gikk for å godta oppstart med regulering av «Den blå diamant»:

– Andre kommuner misunner oss at folk banker på byporten og vil investere

Spørsmålet om å tillate oppstart av regulering av Den blå diamant eller ikke førte til en ideologisk debatt i torsdagens formannskap. På den ene siden hadde vi høyresiden som mente Sortland var en ledestjerne i Vesterålen, mens Rødt mente politikerne solgte sjela til høystbydende.

Roar Wessel Olsen (H) var klar på at hotellplanene er en positiv sak.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Johnsen Eiendom AS, eier av Sortland senter, ønsker å starte arbeid med ny reguleringsplan for Kvartal 23, med sikte på videre utbygging av sentret samt etablering av hotell/boliger som signalbygg mot sjøen.

I sin innstilling konkluderte rådmannen med at utbygger kunne begynne med arbeidet med regulering.

Så var det altså opp til politikerne.

Debatten ble på mange måter ideologisk.


Hør arkitektens visjon for «Den blå diamant»

Sivilarkitekt Jo S. Aastorp ved Norconsult i Bodø forteller i en video om visjonen og tanken bak designet på prosjektet «Den blå diamant».

 

Roar Wessel Olsen (H) mente ja var det eneste svaret en kunne sette to streker under i søknaden og at dette var et positivt tiltak.

– Jeg syns dette er et kjempebra tiltak. Flott at folk ser muligheten. Jeg vet at andre kommuner rundt oss, sitter og misunner posisjonen vi har. Det fins ordførere som misunner oss det at vi har folk som banker på byporten for å investere, sa han.

Beate Bø Nilsen (H) mente det var viktig å legge til rette for tiltaket.

– Vi må rope hurra og ønske dette velkommen sa hun.

Christoffer Ellingsen (Rødt) mente at politikerne, som er satt til å styre utviklinga i Sortland, må ha ei hånd på rattet og se det i en større sammenheng.

– Rødt er ikke mot nytt hotell. Vi ser behovet, men vi er ikke slik at så lenge noen legger penger på bordet, så er det greit. Det ikke slik at ulike næringsdrivende skal få styre prosessene, sa han.

– Må ha styring

Han mente det er en ulempe at det offentlige ikke har mulighet å sette i verk det politikerne ønsker å komme i gang, men altså er avhengig av private investorer.


Planlegger høyhus med hotell på Sortland

Johnsen eiendom planlegger høyhus med hotell og konferansesenter i tilknytning til Sortland senter. Prislappen kan ende på et sted mellom 300 og 500 millioner kroner.

 

– Men vi må ha ei styring på dette. Vi har ei tomt og en byplan som legger til rette for et hotell ved Kulturfabrikken. Å flytte et slik prosjekt til den sørlige delen av Sortland vil dette påvirke Sortland på en måte som ikke tjener Sortland. Vi mener derfor det er feil og vil ikke gå for at denne reguleringsplanen skal går gjenno.

Rødt fremmet derfor eget forslag om å avvise søknaden om å starte opp reguleringsplan for kvartal 23.

– Vi har handa på rattet

Silvia Ovik Marhaug (H) repliserte:

– Det sies vi ikke har hånda på rattet. Det har vi. Vi bestemmer hva de forskjellige delene i sentrum skal brukes til. Vi har reguleringsplaner og byplan. Hvilket grunnlag har rødt å si at det vil ha negativ utvikling med et hotell der? De ville heller ikke ha butikk på Strandskogjordet. Hvilken utvikling ønsker Rødt i Sortland? Spurte hun.

Ellingsen svarte:

–Det har noen positive elementer, men helhetsmessig vil det ikke være tjenelig, blant annet for de boligene som er der.


Rådmannen med klart hotellråd til politikerne

Få dager etter at det ble kjent at Johnsen Eiendom vil bygge et 15. etasjers hotell, har rådmannen et råd til formannskapet, som skal behandle en søknad allerede om en uke.

 

Beate Bø Nilsen (H) var uenig i Rødts argumenter.

– Jeg er sterkt mot det Rødt sier at man ikke har styring. En har det gjennom Byplanen. Dette prosjektet er ikke i konflikt med Byplanen og dermed er dette et prosjekt en kan gjennomføre. Her har vi noen som eier ei tomt som de vil bygge på. At vi da skal si til Johnsen eiendom at de må bygge på ei tomt vi vil og som det ligger helt spesielle krav til, blir for meg helt feil.

Ellingsen var ikke enig.

– Det er ikke slik at alle med penger skal få gjøre som de vil. Det er heller ikke slik at vi skal gjennomføre alt som ligger inne i byplanen heller.

Diskusjonen ga seg ikke med det, men det kom ei heller frem noe nytt ut over det som er gjengitt over. Her var det tydelig at Høyre og Rødt var på to forskjellige planeter med tanke på byutvikling.

– Får muligheten å styre

Karl Erling Nordlund (Sp) mente dette var positivt.

– Vi hadde ei hotelltomt som var utpekt i tilknytning til Kulturfabrikken. Det er det ikke kommet. Vi har en interessent som vurderer den tomta i dag. Vi har ett hotell fra tidligere som nettopp har utvidet kapasiteten med 30 prosent. Det er likevel positivt at det er flere som viser interesse, sa han.

Nordlund snakket så om Svolvær.

– Vi kan ikke bli Svolvær, men potensialet er stort i Sortland og Vesterålen for turisme. Det er de som bygger ut som bestemmer hva de vil satse på. Det vi må se på er størrelsen og plasseringen, for dette vil ha negativ innvirkning på enkelte. Men dette er jo noe vi skal se på etter hvert. Vi har muligheten når vi får et forslag til reguleringsplan.

Posisjonen kom derfor med et eget forslag. Det gikk ut på at planavgrensningen mot Sjøparken 2. De vil med andre ord begrense påvirkningen prosjektet har på omkringliggende boliger så langt det lar seg gjøre.

Forslaget gikk også inn på realismen av tegninger og skisser og planarbeid. Her ville man, i korte trekk, ha mer realisme inn i plantegninger og at Sortland kommune fikk på plass et regelverk med tanke på dette.

– Fortetting er ikke til å unngå

Silvia Ovik mente at fortetting i sentrum ikke var å unngå.

– Hadde jeg kjøpt meg leilighet i sentrum, hadde jeg vært inneforstått med at det ville være utvikling og at det ville bli fortetting og vekst i sentrum.

Nordlund var enig.

– De som kjøper vil kanskje ha vekst og fortetting, for det vil øke verdien. Samtidig vil de som bor i sentrum kunne komme med sine egne interesser også. Når vi får solmodeller og hvor skyggene vil gå, så må vi se på det og ta skyggevirkning for de berørte med når vi på et senere tidspunkt får en reguleringsplan på bordet, sa han.

Voteringen

I voteringen ble rådmannens forslag sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitt satt opp mot Rødt sitt forslag om å ikke godkjenne oppstart av regulering.

Innstillingen vedtatt mot én stemme.

Johnsen eiendom får dermed starte opp med arbeidet med reguleringsplanen.