Politikerne vil bygge demensboliger ved Lamarka

Et enstemmig formannkap falt på Lamarka som tomt for 54 nye sykehjemsplasser og demensplasser.

Politikerne på befaring ved tomta på Håløygtunet.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Formannskapet var før torsdagens formannskap på befaring på de potensielle tomtene for bygging av nytt sykehjem på Sortland.

Rådmannen har i sitt forslag pekt på Lamark-tomta er den beste. Før politikerne skulle diskutere dette fikk de se de tre tomtene det er snakk om.

Les hele dokumentet her

  • Tomt 1: Poltikerne dro først til Håløygtunet. Her fikk de presentert tomta like bak sykehjemmet. Her er det ei tomt på 19 dekar. Sykehjemmet vil bli 5 000 kvadrat og i tillegg er det da krav om 10 000 kvadrat i grøntområde. Her eier kommunen 30 prosent av tomta fra før.

Rådmannen ønsker den dyreste demenstomta

I innstillinga til formannskapet, som har møte på torsdag, går rådmannen inn for å bygge nye demensplasser på Lamarktunet. Den tomta koster 2 millioner mer enn de andre som er vurdert.

 
  • Tomt to ligger sør for Lamarktunet. Her har man vært i kontakt med grunneierne og ifølge helse- og omsorgssjef, Sture Jacobsen, har dialogen med grunneierne vært god. Tomta er på 13 dekar og her trenger man også etter planen 15000 kvadratmeter.
  • Tomt tre ligger like ved campingpassen på Sortland. Her har man den samme størrelsen som de to andre, men man har også flere muligheter for beliggenhet. Kommunen eier her også mye selv.

Tomta ved Hæløygtunet.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Debatten

Debatten om hvilke av disse tre tomtene som skal velges gikk varmt under formannskapet.

– Får vi en budsjettregulering på kostnadene knyttet til dette? spurte Roar Wessel Olsen (H).

– I budsjettet ligger det inne 10 millioner i 2018, samt at erverv, planer og det vi trenger neste år, ligger inne i dette, svarte Sture Jacobsen.

Jacobsen gikk også inn på at Lamark-alternativet hadde en fordel.

– Det er rimeligerer å drive to bygg som ligger nært hverandre. Da har man kanskje felles lager. Man har kjøkken på Lamarktunet. Det er for lite der det er i dag, så en må se på utvidelse.Uansett så er det rent driftsmessig økonomisk smart å ha nærliggende. Det er også en mulighet å flytte personal når det ligger nært, fortalte han.


Høyres wessel-olsen om busjettet

Roar Wessel-Olsen (H) er skeptisk til rådmannens forslag om å bruke disposisjonsfond. – Vi er nødt til å ta ned drifta i kommunen, mener han.

 

Wessel Olsen ville så vite mulighetene for gjenbruk av dagens bygningsmasse på Håløygtunet, om det ikke tomta vis-a-vis blir valgt for det nye sykehjemmet.

– Vi vil ikke ha bruk for Håløygtunet om vi velger Lamarka som tomt. Det er da Boligstiftelsen sitt problem. Men vi vil ha bruk for Håløygtunet i tre år til i en mellomfase, så dermed har de tre år på seg å finne ut av det, svarte Jacobsen.

Politikerne får info om alternativene.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Posisjonen for Lamarka

Videre ble det fra helse- og omsorgssjefen fortalt at tomta på Steinbruddet var den det måtte gjøres mest med. De to alternativene på Håløygtunet og Lamarka var det som var rimeligst.

Karl Erling Nordlund (Sp) uttalte så:

– Kostnadsmessig er det satt av 10 millioner i 2018. Det er presist nok. Det kan bli litt mer og det kan bli litt mindre. Rådmannen var inne på hva det vil koste å drifte. Det må vi ha fokus på. Derfor tenker jeg at om en ved hjelp av valg av tomt kan oppnå noe med tanke på struktur og synergieffekter, må en ha det med seg.

Å velge steinbruddet som tomt, mente han ville bli vanskelig.

– Med tanke på de vi skal bygge for, så ville jeg ikke prioritere å bygge der. Det alternativet er ikke noe å satse på. Håløygtunet kan det være utfordrende å ta vare på eksisterende bebyggelse. Kostnadene for avløp er også usikre.

Han mente derfor, som rådmannen, at Lamark-alternativet var det beste.

– Her legger vi grunnlaget for en synergieffekt og strukturfordeler siden de vil bli lokalisert nært  eksisterende sykehjem i form av Lamarktunet.

Ligger inne i byplanen

Området ligger inne i byplanen og er satt av til formålet. Etter planen skal sykehjemmet også ha en utforming som vil se mer ut som boliger enn en institusjon.

Roar Wessel Olsen (H) var stort sett enig med posisjonen.

– Vi tenker at steinbruddet ikke er et alternativ i det store og det hele. Dette er tenkt til boligformål. Da står vi igjen med Håløygtunet eller Lamarka. Jeg har hørt på vurderingene som er gjort og tenker at vi også går for Lamarka. Når vi skal bygge nytt så får vi da samlokalisering, sa Roar Wessel Olsen, før han presiserte at han syns det hadde gått fort i svingene og at han håpet at dette ikke ville vise seg å være et problem.

Under voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Dermed ble altså Lamarka valget politikerne falt på.