Vil åpne midlertidige demensplasser ved Håløygtunet

Under formannskapet skulle politikerne ta stilling til midlertidige plasser for demente ved Håløygtunet sykehjem.

Formannskapet var i forkant av frmannskapsmøtet på befaring ved Håløygtunet.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Formannskapet var torsdag på befaring ved Håløygtunet. De fikk se hvor de midlertidige plassene skal ligge.

Rådmannens innstilling lød slik:

  1. Formannskapet vedtar å åpne 7 midlertidige sykehjemsplasser i gammelfløya ved Håløygtunet sykehjem.
  2. Tiltaket gjennomføres fra våren 2018.
  3. Kostnaden søkes innarbeidet i budsjettregulering II 2018.

Politikerne vil bygge demensboliger ved Lamarka

Et enstemmig formannkap falt på Lamarka som tomt for 54 nye sykehjemsplasser og demensplasser.

 

I papirene i forkant het det at forutsatt beslutning om valg av annet tomtealternativ for bygging av nye sykehjemsplasser for personer med demens foreslås det å etablere 7 midlertidige plasser ved gammelfløya ved Håløygtunet.


Posisjonen vil ha gratis halleie, demensplasser og mer gatelys

Posisjonen la i torsdagens formannskap frem forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag for 2018.

 

Det gjøres en enkel oppussing av bygget og det kjøpes nødvendig utstyr. Det foreslås at drift igangsettes fra våren 2018. Utgifter knyttet til gjennomføring av tiltaket innarbeides i budsjettregulering II 2018.

1. mars

Christoffer Ellingsen håpte at man kunne få dette i gang 1. mars 2018.

– Vi har jo i vårt forslag til budsjett om å sette av penger nå som er tilgjengelig fra 1. januar. 1. mars er da et håp om at vi kan få åpnet plassene allerede 1. mars. Det må være gode nyheter til de som har behov for plassene.


Rådmannen ønsker den dyreste demenstomta

I innstillinga til formannskapet, som har møte på torsdag, går rådmannen inn for å bygge nye demensplasser på Lamarktunet. Den tomta koster 2 millioner mer enn de andre som er vurdert.

 

Svein Robert Vestå (Ap) sa så:

– Vi må få dette på plass. Konsekvensene blir så voldsomme når situasjonen er som i dag. Vi får en helt annen hverdag når en får disse plassene. Dette koster, men det er rett måte å tenke på.

Wessel Olsen repliserte:

– Denne saken har vært en gjenganger. Det var etter spørsmål fra opposisjonen vi fikk denne saken opp. Vi kommer ikke til å motsette oss gjenåpning av plasser. Når det er sagt så er det trist vi ikke hadde kommet i mål med oppussing som det var lagt opp til i budsjettet i 2015. Etter to års omvei er vi på mange måter tilbake til start. Det går ett år ut i perioden hvor vi stoppet rehabiliteringsprosessen. Så går det ett år før vi starter oppussing. Så har vi etter to år sju slitte og utdaterte rom som ikke møter dagens standard. Det er ikke bra. Jeg vet alle har omsorg for denne gruppa, men stiller spørsmålet om prosessen her har vært rett. Men, med disse betenkelighetene går vi for gjenåpning. Positivt som ei nødløsning, sa han.

– Historieforfalsking

Christoffer Ellingsen (Rødt) sa så:

– Han trekker inn historien. Jeg syns det er historieforfalskning. Han sier det lå inne et forslag til rehabilitering av rommene i 2015. Men da lå det ikke ett rødt øre inne til dette. Dermed var det ikke reelt. Derfor mener jeg det blir feil å bruke tid på dette.


Sortland Rødt:

– Akutt behov for flere sykehjemsplasser

Det mangler sykehjemsplasser i Sortland og særlig plasser tilrettelagt for demente. Det er en uakseptabel situasjon for pasienter, for pårørende og familie, for ansatte og for kommunens økonomi.

 

Karl Erling Nordlund (Sp) syns dette nå er en gledelig sak og sa at han så frem til dette var på plass.

– Jeg håper vi får dette åpnet 1. mars neste år. Dette er kanskje ikke ideelt, men på kort sikt er dette bedre enn det verste alternativet som er å ikke ha plassene i det hele tatt. Vi har tolv demensplasser fra før og får med disse sju 19. Det er en bedre situasjon enn vi har hatt på lengre tid, sa han.

Enstemmig

Under voteringen gikk saken gjennom enstemmig. Posisjonens forslag om å bevilge penger til plassene fra 1. januar neste år gikk også gjennom enstemmig.

Om også posisjonens forslag til budsjett går gjennom kommunestyret, er det gode sjanser for at de sju plassene på Håløygtunet blir klare 1. mars neste år.