Høyre vil ha ny svømmehall med varmebasseng

I sitt alternative budsjett, kommer Høyre til å foreslå å utrede ny svømmehall i tilknytning til Kulturfabrikken.

Fra venstre: Roar Wessel-Olsen, Beate Bø Nilsen, Geir Halvorsen og Ann Rita Mårstad.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det ble klart på et pressetreff Sortland Høyre hadde tatt initiativ til fredag.

Rive det gamle

Dermed blir det også klart at Høyre ønsker å rive den gamle svømmehallen, i Sortlandshallen. De ser for seg at arealet hvor svømmehallen ligger i dag, kan brukes til idrettshall.

Svømmebassengene i Sortlandshallen er i dårlig stand, og politikere over hele spekteret er enige om at noe må gjøres. En sak om bassenget og mulig renovering skal opp i kommunestyret neste år.


Basseng-glede på Andenes

Totalt 4,5 millioner kroner er brukt på å renovere i Andnes idrettshall, og nå er bassenget åpnet igjen.

 

Erfaringer viser at det ofte er billigere å bygge nytt enn å renovere, og i tillegg er det andre forhold som tilsier at man bør bygge nytt, mener de.

– Nå tenker man flerbruk. I dag har man for eksempel kanskje vannsklie, eller langgrunne bassenger så også små barn kan bruke dem. På 70-tallet lagde man kun konkurransebasseng og et mindre basseng, sier Høyres Beate Bø Nilsen.

Varmebasseng

Høyre sier at de absolutt har et mål om å inkorporere et varmebasseng i en eventuelt ny svømmehall.

– Brukergruppa har gitt tydelig uttrykk for sitt ønske. Det har vært viktig for oss å ta signalene fra dem, sier Roar Wessel-Olsen, og viser til det svært emosjonelle formannskapmøtet, hvor Anna Bongo fra Råd for funksjonshemmede gråtkvalt måtte innse at varmtvannsbasseng ble droppet i helsehusplanene.

Den gang sa Aps Arild Inga at han mente det var mer naturlig å legge et slikt varmtvannsbasseng i tilknytning til svømmehall.

Uviss kostnad

Det Høyre går inn for i sitt alternative budsjett som kommer nå, er å legge inn penger til utredning. De hadde ingen konkret sum å legge på bordet i møtet fredag, men regner med at kostnaden for det kan ligge på rundt millionen.

De tar ned drifta en del i sitt alternative budsjett, og det gir rom, ifølge Nilsen.


 

Hvor mye det eventuelt vil koste å bygge en slik svømmehall, og når arbeidet kan komme i gang, er det ingen som kan spå foreløpig. Men Nilsen mener det er ønske i befolkninga om en ny svømmehall, og dessuten vil en slik toppmoderne hall også gjøre Sortland mer attraktiv. Hun påpeker dessuten at det nå kan komme minst ett, kanskje to, storhoteller i sentrum, og at det også for turister kan være attraktivt å kunne bruke et slikt basseng.

Tomta de ønsker bassenget etablert på, er tomta nord for Kulturfabrikken - det vil si tomta foran et eventuelt hotell.