Raser mot nedlegging av byggfaglinja på Sortland, og måten det blir gjort på:

– Det er direkte udemokratisk

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ved Sortland videregående skole, Christine Meisterlin, sier nedleggelse av byggfaglinja på Sortland, på den måten det nå blir gjort på, er direkte udemokratisk og lite gjennomtenkt. – Bygghallen på Melbu var en stor feilinvestering, sier hun.

Christine Meisterlin, tillitsvalgt.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Onsdag ettermiddag gjør fylkestinget i Nordland etter alt å dømme vedtak om å legge ned byggfagtilbudet på Sortland fra neste skoleår. Den opprinnelige innstillingen fra fylkesrådet var nedlegging av tilbudet på Melbu.