Legger utomhusarbeidet i havna ut på anbud

Sortland havn KF ber om pristilbud for utomhusarbeidet i havna.

Styret i Sortland havn var på befaring på utomhusområdene i havna i august 2017. Fremst er daværende konstituert havnesjef, Einar Glad Hansen, med styreleder i Sortland havn KF, Karl Erling Nordlund, i blå jakke til høyre.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Anbudsfristen for utomhusplan for Sortland havn er 1. februar.

I oppdraget skal gjennomføringstid opplyses, men Sortland havn antar at det er under åtte uker, med oppstart senest én måned fra kontraktsinngåelse.

Valg av leverandør vil skje etter laveste pris.

I leveransen ber Sortland havn KF om at det tas høyde for momenter som blant annet bygningers plassering, tilknytning til veinett, areal for manøverområder og parkering, teknisk anlegg og terreng.

Det er fra før kjent at Sortland havn KF skal kjøpe store deler av havneterminal nord til 3,5 millioner kroner.

Havnestyret møtes tirsdag ettermiddag for endelig vedtak.