Vil flytte utstyrssentralen ut av Sortlandshallen

Rådmannen foreslår før kommunestyremøtet torsdag å flytte utstyrssentralen til det gamle Røde Kors-bygget i Parkveien.

Akebrett er blant tingene man kan låne på utstyrssentralen.  Foto: Gunhild Forselv

Sortland

I sitt budsjettforslag foreslår rådmannen å flytte kommunens ustyrssentral fra Sortlandshallen til det gamle Røde Kors-bygget i Parkveien 2.

I dag er utstyrslageret i Sortlandshallen.

– Fornuftig

Driftsleder Odne Jensen i hallen mener det er fornuftig.

– Jeg tror det er mange som ikke vet at vi har utstyrslager her i kommunen. Og her i hallen er det trangt og lokalene er dårlig egna, sier han.

På lageret kan folk leie for eksempel skøyter, ski, kanoer og lignende.

– Vi er informert om ønsket om flytting, og har kommet med våre innspill til kommunen, sier Jensen.

Hvis utstyrslageret flyttes til Parkveien, får det en dedikert adresse. Sortlandshallen driver primært med annen aktivitet.

Kjøper ut Røde Kors

For å kunne ta i bruk bygget til dette, må kommunen kjøpe ut Røde Kors' disposisjonsrett til bygget.

Selv om kommunen ervervet bygget alt i 2002, var det heftet ved kjøpet en avtale om at Røde Kors skulle ha bruksrett fram til 2032. Nå har Røde Kors funnet et annet hus, og bygget i Parkveien står i praksis ubrukt.

Røde Kors har likevel eid denne retten, og kommunen kompensererer dem med 300.000 for bortfall av retten. Det er etter det VOL forstår, Røde Kors som har ønsket å selge den retten, for å frigjøre midler. Kommunen innså da at bygget kunne brukes til utstyrssentral.

De foreslår også å bruke 100.000 på å tilpasse bygget til denne bruken. Kommunestyret skal stemme over dette torsdag.